Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Slovenská konsolidačná, a. s.

adresa:
IČO:
tel.:
fax:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 
35776005
02/57 289 100
02/57 289 400
slovkons@konsolidacna.sk
www.konsolidacna.sk
Mgr. Peter Egry - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
JUDr. Ing. Tomáš Britvík, Mgr. Martin Peter - členovia dozornej rady

Pôsobnosť:

Slovenská konsolidačná, a. s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 26. 10. 1999. V súčasnej dobe je jediným akcionárom Slovenská republika zastúpená MF SR.

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného zákona sa Slovenská konsolidačná, a.s. stala dňom 14.2.2015 poverenou osobou pre konsolidáciu pohľadávok verejného sektora.

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu

Vzorové zmluvy