Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výnosová krivka slovenských štátnych dlhopisov

Zero-coupon výnosová krivka štátnych dlhopisov je jedným z najdôležitejších nástrojov pre tvorcov politík, investorov, ako aj manažérov v súkromnom sektore. Poskytuje informáciu o očakávaniach finančného trhu ohľadom vývoja menovej politiky a rizikových prirážkach, ktoré potrebujú investori obchodujúci s vládnymi dlhovými nástrojmi s rôznymi dobami splatnosti.

Pre Ministerstvo financií SR je výnosová krivka významným vstupom pre proces riadenia štátneho dlhu a to z viacerých dôvodov. Po prvé, jej odhad napomáha formálnejšiemu oceneniu štátnych dlhopisov pri nových emisiách v súlade s cenami obchodovanými na sekundárnom dlhopisovom trhu. Po druhé, s pomocou výnosovej krivky je možné rozlíšiť a lepšie porozumieť zložkám rizikovej prirážky, ako sú kreditná prirážka emitenta alebo prirážka vyplývajúca z likvidity.  Posledným, no významným prínosom je vytvorenie základu pre modely, ktoré používajú zero-coupon výnosovú krivku ako vstup popri ostatných makroekonomických indikátoroch.  Tieto umožňujú prognózovanie výnosov dlhopisov na rôznych horizontoch popri modelových simuláciách makroekonomických a fiškálnych premenných.

Výnosová krivka a ostatné modelové výstupy budú používané ako kľúčová informácia pri monitorovaní vládneho dlhu, úrokových nákladov a formulovaní stratégie riadenia dlhu SR.

Od júna 2017 výnosovú krivku publikuje Národná banka Slovenska.