Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2018

aktualizované dňa: 3. 12. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
02.11.2018 05.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 08.11.2018
Príjmy spolu 13 982 810 11 827 247 11 850 596 11 874 072 11 899 398 11 938 129
v tom:            
1. daňové 11 361 518 9 748 363 9 770 055 9 792 152 9 815 325 9 851 225
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -78 670 -72 117 -59 956 -46 592 -22 880
daň z príjmov PO 2 472 622 2 395 154 2 396 607 2 397 924 2 399 916 2 401 115

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 174 543 174 863 175 456 175 725 175 931
DPH 6 079 178 5 194 235 5 207 459 5 216 458 5 223 750 5 234 271
spotrebné dane 2 335 690 1 911 832 1 911 802 1 910 752 1 910 907 1 911 043
2. nedaňové 1 208 819 1 042 091 1 042 447 1 043 822 1 045 961 1 046 555
3. granty a transfery 1 412 473 1 036 793 1 038 094 1 038 098 1 038 112 1 040 349
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 036 618 1 037 919 1 037 919 1 037 932 1 040 170
Výdavky spolu 15 955 715 12 557 775 12 614 697 12 636 636 12 686 551 12 787 217
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 11 032 942 11 086 200 11 106 027 11 148 392 11 232 305
kapitálové výdavky 1 331 416 1 524 833 1 528 497 1 530 609 1 538 159 1 554 912
Schodok/Prebytok -1 972 905 -730 528 -764 101 -762 564 -787 153 -849 088

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
09.11.2018 12.11.2018 13.11.2018 14.11.2018 15.11.2018
Príjmy spolu 13 982 810 11 996 784 12 064 504 12 109 495 12 149 202 12 174 385
v tom:            
1. daňové 11 361 518 9 908 770 9 949 232 9 986 865 10 025 234 10 049 781
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 28 939 52 082 76 241 100 367 118 143
daň z príjmov PO 2 472 622 2 399 617 2 401 308 2 402 988 2 404 992 2 406 285

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 176 992 177 488 179 533 182 538 185 406
DPH 6 079 178 5 240 092 5 251 987 5 261 194 5 270 223 5 272 262
spotrebné dane 2 335 690 1 911 208 1 911 849 1 912 234 1 912 295 1 912 739
2. nedaňové 1 208 819 1 047 661 1 048 275 1 048 781 1 050 119 1 050 755
3. granty a transfery 1 412 473 1 040 353 1 066 997 1 073 849 1 073 849 1 073 849
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 040 174 1 066 818 1 073 669 1 073 669 1 073 669
Výdavky spolu 15 955 715 12 951 748 12 988 136 13 025 306 13 178 221 13 282 106
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 11 391 379 11 418 648 11 453 167 11 516 171 11 600 329
kapitálové výdavky 1 331 416 1 560 369 1 569 488 1 572 139 1 662 050 1 681 777
Schodok/Prebytok -1 972 905 -954 964 -923 632 -915 811 -1 029 019 -1 107 721

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
16.11.2018 19.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 22.11.2018
Príjmy spolu 13 982 810 12 272 244 12 297 777 12 100 784 12 124 334 12 110 407
v tom:            
1. daňové 11 361 518 10 108 039 10 133 088 9 914 327 9 924 855 9 903 784
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 125 618 130 430 -104 176 -101 197 -99 229
daň z príjmov PO 2 472 622 2 408 856 2 411 862 2 414 261 2 417 944 2 421 022

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 187 106 187 311 187 461 187 600 187 676
DPH 6 079 178 5 318 207 5 334 182 5 346 815 5 349 875 5 320 471
spotrebné dane 2 335 690 1 913 156 1 914 073 1 914 613 1 915 084 1 918 136
2. nedaňové 1 208 819 1 051 762 1 052 246 1 072 499 1 073 912 1 080 980
3. granty a transfery 1 412 473 1 112 443 1 112 443 1 113 958 1 125 567 1 125 643
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 112 260 1 112 260 1 113 775 1 125 385 1 125 459
Výdavky spolu 15 955 715 13 294 405 13 309 782 13 387 778 13 409 908 13 443 594
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 11 608 713  11 622 707 11 682 451 11 699 656 11 714 625
kapitálové výdavky 1 331 416 1 685 692 1 687 075 1 705 327 1 710 252 1 728 969
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 022 161 -1 012 005 -1 286 994 -1 285 574 -1 333 187

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
23.11.2018 26.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 29.11.2018
Príjmy spolu 13 982 810 11 903 841 12 326 983 12 836 497 12 890 318 12 935 701
v tom:            
1. daňové 11 361 518 9 684 269 10 101 293 10 610 138 10 662 131 10 704 911
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -97 124 -92 657 -88 854 -85 953 -82 898
daň z príjmov PO 2 472 622 2 427 217 2 438 892 2 455 224 2 477 473 2 499 900

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 187 797 187 822 187 928 188 325 188 438
DPH 6 079 178 5 085 637 5 368 853 5 779 501 5 804 070 5 818 043
spotrebné dane 2 335 690 1 924 585 2 041 853 2 119 178 2 121 406 2 123 134
2. nedaňové 1 208 819 1 083 852 1 087 460 1 088 129 1 089 943 1 091 479
3. granty a transfery 1 412 473 1 135 720 1 138 230 1 138 230 1 138 244 1 139 311
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 135 535 1 138 045 1 138 045 1 138 069 1 139 136
Výdavky spolu 15 955 715 13 475 737 13 593 559 13 610 911 13 631 219 13 672 213
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 11 725 953 11 827 386 11 836 004 11 843 661 11 861 489
kapitálové výdavky 1 331 416 1 749 784 1 766 173 1 774 907 1 787 558 1 810 724
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 571 896 -1 266 576 -774 414 -740 901 -736 512

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
30.11.2018        
Príjmy spolu 13 982 810 13 002 943        
v tom:            
1. daňové 11 361 518 10 769 329        
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -77 329        
daň z príjmov PO 2 472 622 2 548 294        

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 188 635        
DPH 6 079 178 5 826 720        
spotrebné dane 2 335 690 2 123 808        
2. nedaňové 1 208 819 1 094 301        
3. granty a transfery 1 412 473 1 139 313        
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 139 136        
Výdavky spolu 15 955 715 13 858 708        
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 12 021 673        
kapitálové výdavky 1 331 416 1 837 035        
Schodok/Prebytok -1 972 905 -855 765        

 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov