Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2007

aktualizované dňa: 03. 09. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

01.08.

02.08. 

03.08. 

06.08. 

07.08. 

08.08. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

186 706,9

187 588,1

187 761,3

187 964,1

188 536,5

189 211,9

v tom:
1. daňové

248 007,0

 150 614,1

 151 247,8

 151 384,0

 151 542,9

152 029,7

152 496,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 252,2

 360,9

 467,9

635,2

 931,4

 1 314,1

daň z príjmov PO

49 538,0

 37 614,9

 37 637,6

 37 659,6

 37 639,0

 37 657,6

 37 654,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 596,2

 3 601,8

 3 602,9

 3 600,4

 3 602,7

 3 606,4

DPH

135 654,0

 77 721,8

 78 216,5

 78 215,6

 78 227,7

 78 393,6

 78 476,6

spotrebné dane

55 048,0

 30 829,4

 30 831,3

 30 838,3

30 840,3

 30 844,1

 30 844,4

2. nedaňové

19 257,8

 12 719,8

 12 795,6

 12 829,8

 12 857,4

 12 877,5

 12 959,9

3. granty a transfery

43 206,7

 23 373,0

 23 544,7

 23 547,5

 23 563,8

 23 629,3

 23 755,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 13 024,6

 13 195,2

 13 197,1

 13 212,8

 13 276,4

13 277,4

Výdavky spolu

348 857,5

186 771,5

188 099,7

189 176,2

190 060,4

190 997,5

193 014,9

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 168 517,7

 169 729,5

 170 738,6

 171 480,6

172 254,2

174 230,3

kapitálové výdavky

38 252,9

18 253,8

 18 370,2

18 437,6

 18 579,8

18 743,3

 18 784,6

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -64,6

 -511,6

 -1 414,9

 -2 096,3

-2 461,0

-3 803,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

09.08.

10.08. 

13.08. 

14.08. 

15.08. 

16.08. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

189 477,0

189 217,3

191 520,3

192 574,1

193 527,6

193 817,7

v tom:
1. daňové

248 007,0

152 740,6

 152 458,5

 154 585,4

 155 446,9

 155 791,4

 156 027,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 1 693,3

 2 066,8

 2 531,9

 2 834,9

 3 032,7

 3 172,0

daň z príjmov PO

49 538,0

 37 681,9

 37 693,4

 37 710,3

 37 713,3

 37 734,1

 37 762,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3  610,2

 3 646,1

 3 661,1

 3 732,8

 3 875,1

 3 953,3

DPH

135 654,0

 78 307,9

77 599,3

79 023,6

79 502,3

79 485,0

79 470,3

spotrebné dane

55 048,0

 30 846,5

 30 851,8

 31 056,9

 31 061,8

 31 062,9

 31 067,1

2. nedaňové

19 257,8

 12 979,5

 13 001,1

 13 015,6

 13 033,3

 13 413,8

 13 432,8

3. granty a transfery

43 206,7

 23 756,9

 23 757,7

 23 919,3

 24 093,9

 24 322,4

 24 357,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 13 277,7

 13 277,8

 13 435,9

13 435,9

 13 662,5

 13 695,8

Výdavky spolu

348 857,5

 196 224,8

196 946,9

197 455,6

198 327,0

200 113,7

 200 988,4

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

177 404,3

 177 873,8

 178 320,5

 178 908,4

 180 449,8

 181 179,6

kapitálové výdavky

38 252,9

18 820,5

19 073,1

19 135,1

 19 418,6

19 663,9

 19 808,8

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-6 747,8

 -7 729,6

 -5 935,3

 -5 752,9

 -6 586,1

 -7 170,7

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

17.08.

20.08. 

21.08. 

22.08. 

23.08. 

24.08. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

193 431,2

188 926,0

189 176,9

188 867,3

189 299,0

183 584,7

v tom:
1. daňové

248 007,0

 155 560,4

 151 033,4

 151 216,1

 150 791,7

151 119,1

145 334,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 3 232,5

 -605,3

 -551,0

 -506,4

-432,6

 -384,1

daň z príjmov PO

49 538,0

 37 771,7

 37 797,9

 37 509,0

 37 541,4

 37 585,1

 37 692,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 955,7

 3 957,6

 3 958,4

 3 959,1

 3 958,0

 3 959,3

DPH

135 654,0

78 845,6

78 126,2

 78 539,1

78 022,5

 78 143,1

72 185,9

spotrebné dane

55 048,0

 31 070,4

 31 072,2

 31 075,7

 31 090,1

31 180,4

 31 194,9

2. nedaňové

19 257,8

 13 457,9

 13 474,4

13 507,0

 13 620,4

13 696,2

 13 765,3

3. granty a transfery

43 206,7

 24 412,9

 24 418,2

24 453,8

 24 455,2

 24 483,7

24 485,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 13 750,7

 13 754,4

 13 754,4

 13 754,4

13 754,4

 13 754,4

Výdavky spolu

348 857,5

201 903,0

202 162,3

202 670,4

203 390,3

203 661,5

204 360,4

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

182 064,9

 182 225,3

 182 416,7

 183 064,9

183 231,3

183 405,2

kapitálové výdavky

38 252,9

19 838,1

 19 937,0

 20 253,7

 20 325,4

20 430,2

20 955,2

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-8 471,8

 -13 236,3

 -13 493,5

 -14 523,0

-14 362,5

 -20 775,7

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

27.08.

28.08. 

30.08. 

31.08. 

     
Príjmy spolu

310 471,5

190 975,3

201 099,6 

204 728,9

206 308,8

 

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

152 690,1

162 719,9 

163 621,1

 165 084,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

-333,8

- 274,7 

-195,5

-118,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 37 912,6

38 189,6 

38 613,2

 39 637,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 964,3

 3 964,5 

 3 968,0

 3 968,9

DPH

135 654,0

77 767,4

84 331,3 

 84 722,9

 85 082,3

spotrebné dane

55 048,0

32 693,5

35 822,7 

35 825,7

35 827,0

2. nedaňové

19 257,8

 13 799,5

13 836,1 

 14 033,3

14 127,6

3. granty a transfery

43 206,7

 24 485,7

24 543,6 

 27 074,5

27 097,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 13 754,4

13 811,0 

13 840,5

13 862,4

Výdavky spolu

348 857,5

204 750,4

205 119,9 

205 370,1

 205 907,1

 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

183 590,6

183 710,3 

183 902,7

184 222,4

kapitálové výdavky

38 252,9

21 159,8

21 409,6 

21 467,4

21 684,7

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-13 775,1

 - 4 020,3

-641,2

401,7

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov