Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009-2014, verzia 1.5

Zmeny v materiáli Systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014, verzii 1.5 vyplynuli z nasledovného:

  • aktualizácie textu formálneho charakteru v celom dokumente;
  • aktualizácie textu v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov SR a zohľadnenia podnetov vyplývajúcich z implementačnej praxe;
  • spresnenia textu v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2009 – 2014;
  • úprav znenia, doplnenia definícií a povinností jednotlivých subjektov.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Úradom vlády SR v Systéme riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014.

Materiál nadobúda účinnosť 01.08.2017.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu sú povinné zapracovať zmeny vykonané v tomto materiáli do všetkých relevantných materiálov v ich zodpovednosti v primeranej lehote.