Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

§ 2 Dotácia na individuálne potreby obcí

Výzva na predkladanie žiadostí 2/2024

Ministerstvo financií podľa § 2 písm. b) Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 a opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119

vyhlasuje 
výzvu 2/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na individuálne potreby obcí z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Vyhlásenie výzvy 06. 05. 2024
Lehota na predkladanie žiadostí 31. 05. 2024
Disponibilný objem zdrojov - alokácia  3 500 000 eur
Minimálna výška dotácie  3 000 eur
Maximálna výška dotácie 15 000 eur

Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce/mesta.

Prihlásiť sa môžu obce a mestá v rámci Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle https://www.mfsr.sk/sk/financie/dotacie/.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 52 Bratislava
e-mail: dotacie@mfsr.sk

Dokumenty

Prelinkovanie na dotačný systém