Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Súhrnná výročná správa SR

Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky sa vypracováva na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Historicky prvú výročnú správu Slovenskej republiky zostavilo Ministerstvo financií SR za rok 2011, ktorá bola prerokovaná v Národnej rade SR v novembri 2012.

Súhrnná výročná správa SR (SVS) je súhrnný dokument o hospodárení verejných financií Slovenska za predchádzajúci rok. SVS aktualizuje a dopĺňa údaje obsiahnuté v Štátnom záverečnom účte SR (ŠZÚ). ŠZÚ obsahuje najmä údaje o verejnej správe za predchádzajúci rok vykázané podľa jednotnej metodiky ESA 2010 v rámci tzv. aprílovej notifikácie (do 1. apríla bežného roka) a SVS údaje v rámci tzv. októbrovej notifikácie (do 1. októbra bežného roka). Hlavnými cieľmi ŠZÚ je prezentácia údajov o hospodárení verejnej správy v metodike ESA a porovnanie plánu rozpočtu verejnej správy s vykázanou skutočnosťou, a to v najskoršom možnom termíne. V čase zostavovania SVS je však dostupný širší okruh údajov a informácií, a preto je SVS komplexnejší dokument, ktorého cieľom je informovať o hospodárení verejných financií za uplynulý rok z pohľadu všetkých hlavných konceptov a metodík.

Dňa 29. novembra 2022 bol v NR SR prerokovaný Návrh súhrnnej výročnej správy SR za rok 2021. 

 

 • + Súhrnná výročná správa SR

  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2022
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2021
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2020
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2019
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2018
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2017
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2016
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2015
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2014
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2013
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2012
  • Súhrnná výročná správa SR za rok 2011