Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Legislatíva

Zákony

  • Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
  • Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vykonávacie predpisy k zákonom

  • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 233/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného
  • Opatrenia Národnej banky Slovenska