Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2015

aktualizované dňa: 01. 07. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
01.06.15 02.06.15 03.06.15 04.06.15 05.06.15
Príjmy spolu 14 494 921 5 017 351 5 057 144 5 149 479 5 219 028 5 251 935
v tom:
1. daňové 10 037 549 3 955 263 3 993 926 4 005 293 4 020 536 4 049 954
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -107 606 -103 024 -98 112 -89 925 -76 308
daň z príjmov PO 2 305 081 1 025 214 1 044 597 1 044 496 1 044 630 1 044 795

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 80 796 80 991 81 159 81 288 81 354
DPH 5 254 631 2 055 930 2 069 977 2 076 358 2 082 952 2 098 377
spotrebné dane 2 090 987 807 413 807 458 807 462 807 571 807 593
2. nedaňové 1 144 220 501 008 502 108 502 828 503 377 506 765
3. granty a transfery 3 313 152 561 080 561 110 641 358 695 115 695 216
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 551 511 551 511 631 625 685 360 685 360
Výdavky spolu 17 478 558 6 786 772 6 814 005 6 849 287 6 875 026 6 980 298
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 5 889 706 5 907 169 5 939 959 5 959 499 6 047 326
kapitálové výdavky 2 546 833 897 066 906 836 909 328 915 527 932 972
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 769 421 -1 756 861 -1 699 808 -1 655 998 -1 728 363
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
08.06.15 09.06.15 10.06.15 11.06.15 12.06.15
Príjmy spolu 14 494 921 5 268 184 5 303 010 5 331 335 5 367 818 5 422 272
v tom:
1. daňové 10 037 549 4 064 546 4 098 050 4 124 353 4 152 730 4 180 905
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -64 161 -39 366 -19 253 -281 20 177
daň z príjmov PO 2 305 081 1 045 675 1 046 207 1 047 728 1 049 362 1 050 082

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 81 751 81 998 82 218 83 085 88 955
DPH 5 254 631 2 099 385 2 107 076 2 111 459 2 117 778 2 118 811
spotrebné dane 2 090 987 807 612 807 736 807 799 808 208 808 155
2. nedaňové 1 144 220 508 411 509 086 511 058 513 976 514 502
3. granty a transfery 3 313 152 695 227 695 874 695 924 701 112 726 865
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 685 360 685 965 685 965 691 147 716 597
Výdavky spolu 17 478 558 7 030 800 7 096 631 7 177 304 7 206 715 7 253 229
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 6 092 113 6 154 390 6 225 593 6 240 277 6 268 732
kapitálové výdavky 2 546 833 938 687 942 241 951 711 966 438 984 497
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 762 616 -1 793 621 -1 845 969 -1 838 897 -1 830 957
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
15.06.15 16.06.15 17.06.15 18.06.15 19.06.15
Príjmy spolu 14 494 921 5 454 783 5 482 976 5 499 900 5 527 959 5 286 294
v tom:
1. daňové 10 037 549 4 210 917 4 237 937 4 250 200 4 252 379 4 005 182
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 33 165 43 331 48 292 50 902 -50 930
daň z príjmov PO 2 305 081 1 051 421 1 052 363 1 055 063 1 058 576 1 062 753

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 90 839 92 541 92 684 92 755 93 018
DPH 5 254 631 2 130 191 2 143 633 2 147 882 2 143 582 1 993 479
spotrebné dane 2 090 987 808 203 808 797 809 004 809 042 809 101
2. nedaňové 1 144 220 516 973 518 092 519 530 521 700 527 183
3. granty a transfery 3 313 152 726 893 726 947 730 170 753 880 753 929
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 716 597 716 597 719 654 742 481 742 481
Výdavky spolu 17 478 558 7 316 986 7 393 135 7 415 386 7 434 781 7 513 148
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 6 323 236 6 388 178 6 400 286 6 409 641 6 471 732
kapitálové výdavky 2 546 833 993 750 1 004 957 1 015 100 1 025 140 1 041 416
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 862 203 -1 910 159 -1 915 486 -1 906 822 -2 226 854
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
22.06.15 23.06.15 24.06.15 25.06.15 26.06.15
Príjmy spolu 14 494 921 5 368 241 5 417 525 5 286 137 5 677 256 6 109 558
v tom:
1. daňové 10 037 549 4 068 256 4 115 226 3 974 779 4 284 335 4 714 908
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -49 296 -48 607 -45 615 -41 588 -37 728
daň z príjmov PO 2 305 081 1 060 547 1 067 902 1 087 175 1 122 368 1 152 398

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 93 094 93 187 93 230 93 909 93 952
DPH 5 254 631 2 056 270 2 093 417 1 916 133 2 096 464 2 428 467
spotrebné dane 2 090 987 809 614 810 804 825 329 913 249 976 625
2. nedaňové 1 144 220 545 993 548 138 556 756 624 639 625 331
3. granty a transfery 3 313 152 753 992 754 161 754 602 768 282 769 319
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 742 481 742 481 742 697 756 182 756 197
Výdavky spolu 17 478 558 7 541 022 7 576 354 7 598 228 7 615 185 7 644 810
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 6 483 755 6 508 093 6 513 507 6 525 673 6 545 714
kapitálové výdavky 2 546 833 1 057 267 1 068 261 1 084 721 1 089 512 1 099 096
Schodok/Prebytok -2 983 637 -2 172 781 -2 158 829 -2 312 091 -1 937 929 -1 535 252
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
29.06.15 30.06.15
Príjmy spolu 14 494 921 6 171 081 6 395 255
v tom:
1. daňové 10 037 549 4 773 239 4 943 191
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -38 655 -27 851
daň z príjmov PO 2 305 081 1 190 855 1 331 771

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 94 066 94 087
DPH 5 254 631 2 447 831 2 463 393
spotrebné dane 2 090 987 976 736 976 783
2. nedaňové 1 144 220 628 532 658 539
3. granty a transfery 3 313 152 769 310 793 525
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 756 215 780 399
Výdavky spolu 17 478 558 7 681 090 7 738 345
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 6 557 159 6 656 122
kapitálové výdavky 2 546 833 1 123 931 1 173 223
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 510 009 -1 343 090
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov