Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2018

aktualizované dňa: 02. 07. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
01.06.2018 04.06.2018 05.06.2018 06.06.2018 07.06.2018
Príjmy spolu 13 982 810 5 294 385 5 318 721 5 337 939 5 361 171 5 399 628
v tom:
1. daňové 11 361 518 4 566 905 4 588 398 4 606 834 4 627 471 4 663 240
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -111 196 -105 247 -95 238 -82 334 -57 933 
daň z príjmov PO 2 472 622 1 156 967 1 160 261 1 161 516 1 163 242 1 166 224

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 105 224 105 575 105 901 106 128 106 753
DPH 6 079 178 2 424 863 2 436 576 2 443 263 2 448 791 2 456 344
spotrebné dane 2 335 690 887 651 887 659 887 679 887 808 887 875
2. nedaňové 1 208 819 312 890 313 368 314 146 316 129 318 817
3. granty a transfery 1 412 473 414 590 416 955 416 959 417 571 417 571
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 414 469 416 834 416 834 417 446 417 446
Výdavky spolu 15 955 715 6 338 434 6 392 128 6 417 229 6 454 273 6 554 196
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 5 877 919 5 918 356 5 931 518 5 951 396 6 042 497
kapitálové výdavky 1 331 416 460 515 473 772 485 711 502 877 511 699
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 044 049 -1 073 407 -1 079 290 -1 093 102 -1 154 568
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
08.06.2018 11.06.2018 12.06.2018 13.06.2018 14.06.2018
Príjmy spolu 13 982 810 5 437 884 5 501 422 5 538 606 5 562 759 5 616 139
v tom:
1. daňové 11 361 518 4 692 144 4 741 039 4 774 519 4 797 715 4 823 704
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -19 873 11 775 36 748 53 211 69 561
daň z príjmov PO 2 472 622 1 168 037 1 170 892 1 169 153 1 171 194 1 174 939

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 112 594 113 781 114 553 115 511 117 173
DPH 6 079 178 2 439 312 2 452 015 2 459 678 2 463 015 2 466 899
spotrebné dane 2 335 690 887 945 888 240 888 356 888 551 888 754
2. nedaňové 1 208 819 320 360 323 545 324 673 325 211 325 965
3. granty a transfery 1 412 473 425 380 436 838 439 414 439 833 466 470
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 425 256 436 705 439 288 439 705 466 342
Výdavky spolu 15 955 715 6 699 092 6 722 408 6 747 380 6 796 536 6 874 590
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 6 184 884 6 201 870 6 220 042 6 257 066 6 333 308
kapitálové výdavky 1 331 416 514 800 520 538  527 338 539 470 541 282
Schodok/Prebytok -1 972 905 - 1 261 208 -1 220 986 -1 208 774 -1 233 777 -1 258 451
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
15.06.2018 18.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 21.06.2018
Príjmy spolu 13 982 810 5 618 501 5 694 194 5 726 145 5 504 168 5 541 448
v tom:
1. daňové 11 361 518 4 825 559 4 897 824 4 925 847 4 684 493 4 710 505
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 86 443 98 022 101 343 -103 990 -100 151
daň z príjmov PO 2 472 622 1 174 338 1 179 320 1 183 926 1 189 450 1 198 104

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 118 869 119 551 120 072 120 135 120 288
DPH 6 079 178 2 450 517 2 503 809 2 523 094 2 479 548 2 490 052
spotrebné dane 2 335 690 888 774 890 361 890 435 892 069 894 544
2. nedaňové 1 208 819 326 464 328 838 332 283 351 661 357 441
3. granty a transfery 1 412 473 466 478 467 532 468 015 468 014  473 502
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 466 347 467 400 467 880 467 880 473 368
Výdavky spolu 15 955 715 6 901 663 6 912 060 6 941 318 7 008 350 7 025 079
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 6 348 214 6 355 901 6 365 563 6 423 971 6 433 349
kapitálové výdavky 1 331 416 553 449 556 159 575 755 584 379 591 730
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 283 162 -1 217 866 -1 215 173 -1 504 182 -1 483 631
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
22.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 28.06.2018
Príjmy spolu 13 982 810 5 310 939 5 647 234 6 226 059 6 321 664 6 428 519
v tom:
1. daňové 11 361 518 4 459 932 4 793 284 5 365 512 5 430 212 5 498 944
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -98 472 -93 394 -87 848 -83 004 -76 190
daň z príjmov PO 2 472 622 1 207 145 1 218 687 1 247 845 1 283 180 1 333 047

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 120 525 120 582 120 778 121 162 121 365
DPH 6 079 178 2 209 799 2 428 187 2 881 816 2 904 959 2 915 605
spotrebné dane 2 335 690 912 779 1 010 397 1 092 771 1 092 888 1 092 895
2. nedaňové 1 208 819 361 348 364 291 367 352 397 836 435 959
3. granty a transfery 1 412 473 489 659 489 659 493 195 493 616 493 616
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 489 524 489 524 493 057 493 476 493 476
Výdavky spolu 15 955 715 7 042 518 7 059 742 7 085 083 7 096 333 7 114 713
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 6 447 155 6  461 145 6 475 741 6 483 212 6 498 286
kapitálové výdavky 1 331 416 595 363 598 597 609 342 613 121 616 427
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 731 579 -1 412 508 -859 024 -774 669 -686 194
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
30.06.2018
Príjmy spolu 13 982 810 6 582 395
v tom:
1. daňové 11 361 518 5 643 976
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -66 813
daň z príjmov PO 2 472 622 1 452 408

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 121 630
DPH 6 079 178 2 929 467
spotrebné dane 2 335 690 1 092 952
2. nedaňové 1 208 819 441 605
3. granty a transfery 1 412 473 496 814
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 496 694
Výdavky spolu 15 955 715 7 156 304
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 6 522 731
kapitálové výdavky 1 331 416 633 573
Schodok/Prebytok -1 972 905 -573 909
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov