Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2012

aktualizované dňa: 02. 04. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
01.03.12 02.03.12 05.03.12 06.03.12 07.03.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 536 156 1 752 391 1 763 998 1 783 725 1 798 091
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 363 841 1 374 747 1 385 264 1 402 590 1 414 705
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -12 979 -10 067 -4 409 760 9 681
daň z príjmov PO 1 863 529 271 229 272 713 273 770 274 669 322 706

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 44 942 46 073 46 296 46 364 17 820
DPH 4 805 336 754 169 759 520 762 276 773 406 775 632
spotrebné dane 2 061 944 293 070 293 081 293 928 293 983 293 992
2. nedaňové 795 919 77 989 82 774 83 812 85 781 87 758
3. granty a transfery 3 600 843 94 326 294 870 294 922 295 354 295 628
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 61 777 262 093 262 093 262 308 262 536
Výdavky spolu 17 299 980 2 789 546 2 805 046 2 864 598 2 910 634 2 942 299
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 2 661 700 2 671 873 2 723 740 2 749 694 2 773 457
kapitálové výdavky 2 442 425 127 846 133 173 140 858 160 940 168 842
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 253 390 -1 052 655 -1 100 602 -1 126 909 -1 144 208
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
08.03.12 09.03.12 12.03.12 13.03.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 811 255 1 830 887 1 870 863 1 905 956
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 426 370 1 441 673 1 468 048 1 496 068
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 22 021 37 319 48 370 58 818
daň z príjmov PO 1 863 529 275 969 276 767 277 776 279 098

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 46 915 47 622 48 095 50 158
DPH 4 805 336 774 013 771 024 784 580 796 107
spotrebné dane 2 061 944 294 044 294 078 294 366 294 481
2. nedaňové 795 919 89 082 89 782 91 021 98 061
3. granty a transfery 3 600 843 295 803 299 432 311 794 311 827
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 262 536 266 143 266 143 266 143
Výdavky spolu 17 299 980  3 042 566 3 082 464 3 101 306 3 174 020
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 2 866 224 2 903 946 2 918 558 2 985 215
kapitálové výdavky 2 442 425 176 342 178 518 182 748 188 805
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 231 311 -1 251 577 -1 230 443 -1 268 064
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
14.03.12 15.03.12 16.03.12 19.03.12 20.03.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 929 540 1 947 505 1 966 398 2 033 168 1 926 554
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 510 854 1 519 770 1 523 221 1 589 079 1 481 545
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 68 369 75 663 80 578 84 287 -36 175
daň z príjmov PO 1 863 529 280 115 281 511 283 652 285 593 288 832

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 52 828 56 519 58 621 58 646 58 681
DPH 4 805 336 797 604 794 072 788 226 848 369 858 021
spotrebné dane 2 061 944 294 530 294 601 294 739 294 797 294 799
2. nedaňové 795 919 99 506 108 547 109 402 110 280 111 002
3. granty a transfery 3 600 843 319 180 319 188 333 775 333 809 334 007
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 273 470 273 470 288 041 288 041 288 065
Výdavky spolu 17 299 980 3 214 245 3 294 500 3 325 576 3 350 298 3 374 324
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 3 013 087 3 083 461 3 108 946 3 118 115 3 129 771
kapitálové výdavky 2 442 425 201 158 211 039 216 630 232 183 244 553
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 284 705 -1 346 995 -1 359 178 -1 317 130 -1 447 770
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
21.03.12 22.03.12 23.03.12 26.03.12 27.03.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 931 311 1 964 036 1 840 997 2 079 018 2 488 288
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 481 197 1 497 100 1 372 597 1 605 299 1 999 086
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -31 686 -28 094 -23 797 -18 311 -9 058
daň z príjmov PO 1 863 529 292 570 297 547 304 343 315 569 335 552

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 58 695 58 738 58 800 58 853 58 944
DPH 4 805 336 849 342 856 537 704 976 894 230 1 140 271
spotrebné dane 2 061 944 294 893 294 987 310 887 337 579 456 011
2. nedaňové 795 919 115 136 131 942 133 391 134 475 135 283
3. granty a transfery 3 600 843 334 978 334 994 335 009 339 244 353 919
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 288 065 288 065 288 065 292 134 306 656
Výdavky spolu 17 299 980 3 389 528 3 401 543 3 416 229 3 428 394 3 445 723
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 3 144 039 3 154 731 3 162 801 3 172 614 3 186 895
kapitálové výdavky 2 442 425    245 489 246 812 253 428 255 780 258 828
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 458 217 -1 437 507 -1 575 232 -1 349 376 -957 435
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
28.03.12 29.03.12 30.03.12
Príjmy spolu 13 624 720 2 329 183 2 387 662 2 467 870
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 810 200 1 861 748 1 932 993
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -420 11 525 17 424
daň z príjmov PO 1 863 529 357 145 392 061 458 418

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 59 100 59 126 59 179
DPH 4 805 336 920 901 925 647 924 589
spotrebné dane 2 061 944 456 106 456 097 456 088
2. nedaňové 795 919 136 826 138 076 146 875
3. granty a transfery 3 600 843 382 157 387 838 388 002
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 376 899 382 426 382 433
Výdavky spolu 17 299 980 3 457 753 3 474 067 3 623 328
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 3 193 888 3 202 636 3 343 661
kapitálové výdavky 2 442 425 263 865 271 431 279 667
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 128 570 -1 086 405 -1 155 458
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov