Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia riadenia štát. dlhu

Stratégia riadenia štátneho dlhu

Stratégia riadenia štátneho dlhu je hlavným a východiskovým dokumentom, ktorý na uvedené časové obdobie stanovuje základné rámce a smerovanie politiky riadenia dlhu. Stratégia pokrýva iba tú časť dlhu a likvidity, ktorá je riadená Ministerstvom financií SR, t.j. štátny dlh a likviditu tých subjektov, ktoré sú riadené centrálnou vládou. Z tohto materiálu sa odvodzujú jednotlivé predpisy, ktoré bližšie upravujú pravidlá pre riadenie rizík štátneho dlhu, limity pozícií štátu a systém kontroly. Stratégia sa tvorí na obdobie štyroch rokov kopírujúc volebné obdobia vlády s každoročnou aktualizáciou.

Aktuálna Stratégia riadenia štátneho dlhu vypracovaná na roky 2015 až 2018 je postavená na troch hlavných princípoch: transparentnosť, preferovanie strednodobých a dlhodobých cieľov, optimalizácia rizík a definuje 5 základných cieľov:

  1. Štandardizovanie vlastností nových emisií cenných papierov
  2. Optimalizovanie štruktúry neobchodovateľného dlhu
  3. Dodržiavanie parametrov refinančného, úrokového a cudzomenového rizika štátneho dlhu
  4. Diverzifikácia investorskej základne
  5. Skvalitnenie infraštruktúry riadenia štátneho dlhu (sekundárny trh, zlepšiť podmienky vysporiadania ŠCP)