Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém - IS CKS

20.5.2024 bol zverejnený zoznam UJ SC pre rok 2024, za mesiac apríl 2024. 

13.5.2024 bol zverejnený zoznam UJ SC pre rok 2024, za mesiac marec 2024. 

25.4.2024 boli aktualizované prevodové mostíky, ktoré sa používajú pri vypracovaní konsolidačného balíka.

10.4.2024 bol zverejnený zoznam UJ SC pre rok 2024, za mesiac február 2024.

4.3.2024 bol zverejnený zoznam UJ SC pre rok 2024, za mesiac január 2024.

4.3.2024 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, v doplnenej verzii v.2 na základe zmien v štatistickom registri vo februári 2024.

8.2.2024 bol zverejnený dokument kontrol pre hárky KB 2023 a kontroly, ktoré sú uplatnené aj na portáli CKS (dáta KB). 

6.2.2024 bol zverejnený aktualizovaný Manuál ku KB MF SR vo verzii č. 10, pre rok 2023. Súčasťou prílohy sú aj zmeny v KB 2023 zobrazené v jednotlivých hárkoch s uvedeným zmeny, či sa jedná aj o zmenu v štruktúre tabuľkovej časti poznámok KUZ.  

19.1.2024 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac december 2023. 

15.1.2024 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac november 2023. Zoznam bude ešte aktualizovaný k 31.12.2023 po vydaní zmien v subjektoch verejnej správy zo strany Štatistického úradu SR.    

 3.1.2024 bola zverejnená aktualizovaná verzia číselníkov pre KB 2024. Z číselníkov boli odstránené technické rezervy.

Konsolidačný balík MF SR (KB v10) pre rok 2023 v platnosti pre konsolidáciu za rok 2023. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). KB pre rok 2022 by bol použitý už len v prípade mimoriadnej účtovnej závierky ROPO organizácií do konca roka 2023.

Zároveň boli aktualizované dokumenty: priradenie číselníkov a kontroly II. stupňa v CKS. Dokumenty: dokument kontrol a manuál ku KB v10 pre rok 2023 budú zverejnené do konca roka 2023.

Konsolidačný balík MF SR (KB v9) pre rok 2022 v platnosti pre konsolidáciu za rok 2022. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

1.) Zoznam UJ SC pre účely odsúhlasovania a vykazovania vzájomných vzťahov v rámci súhrnného celku     

 

2.) Konsolidačný balík a Manuál pre jeho vyplnenie 

 

 3.) Príručky používateľa systému CKS a pracovné materiály

 Príprava na konsolidovanú účtovnú závierku v CKS 17.4.2023 - časť I. 

Príprava na konsolidovanú účtovnú závierku v CKS 17.4.2023 - časť II. 

4.) Formulár F162 - Žiadosť o založenie/zrušenie/zmenu UJ v IS DataCentra