Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Platobný systém na úhradu správnych a súdnych poplatkov

Ministerstvo financií SR zabezpečuje platobný systém na úhradu správnych a súdnych poplatkov na základe Zmluvy o poskytovaní služby vedenia centrálnej evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov a prevádzkovania centrálneho systému pre službu evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou poštou, a.s. Viac informácií o službe platobného systému na úhradu správnych a súdnych poplatkov nájdete na webovom sídle http://www.e-kolky.sk. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo § 9 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo financií SR vzorovú zmluvu o umiestnení a prevádzkovaní technického vybavenia pre úrady.

Logo Ekolok

Finálna verzia štúdie realizovateľnosti služby eKolok na roky 2024 – 2034 a jej príloh je zverejnená od 7.3.2024.

 • + Štúdia realizovateľnosti eKolok 2024-2034

  • Projektový zámer
  • Prístup k projektu
  • Register rizík a závislostí
  • BC/CBA Analýzy
  • Prílohy k štúdii
  • Register vyhodnotených pripomienok