Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.1

K zmene v Stratégii financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027, verzii 1.1 dochádza z dôvodu upresnenia textácie a nastavenia špecifických pravidiel financovania operácií v nadväznosti na schválený Program Slovensko.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 13. marca 2023.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia fondov EÚ sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.