Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Technická asistencia pre GES vo verejnom sektore

Slovenská inovačná a energetická agentúra na základe poverenia MH SR pripravila projekt technickej asistencie pri príprave GES projektov vo verejnom sektore. Predmetom poskytovanej technickej asistencie je pomoc subjektom verejnej správy, prioritne štátnej správy pri príprave a realizácii projektov zvyšovania energetickej efektívnosti budov realizovaných prostredníctvom GES.

Balík technickej asistencie zahŕňa:

a) zabezpečenie realizácie vypracovania energetických posudkov budov s dôrazom na možnosti využitia garantovanej energetickej služby,

b) pomoc v procese vyhodnocovania energetických posudkov budov so zameraním na výber vhodných postupov realizácie zvyšovania energetickej efektívnosti budov a adekvátnych finančných mechanizmov,

c) pomoc a poradenstvo pri príprave štandardnej dokumentácie pre prípravnú fázu projektu GES, realizácii verejného obstarávania a príprave dokumentácie pre realizáciu projektu GES.

O technickú asistenciu je možné sa uchádzať prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke SIEA.