Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2010

aktualizované dňa: 01. 10. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
02.09.10 03.09.10 06.09.10 07.09.10 08.09.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 821 706 6 836 446 6 872 803 6 886 670 6 902 501
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 135 752 5 146 352 5 178 891 5 191 638 5 205 574
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 43 344 47 794 53 179 61 270 71 573
daň z príjmov PO 1 779 888 790 049 790 577 791 011 791 386 790 947

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 112 377 112 549 112 553 112 688 112 866
DPH 4 504 367 2 891 174 2 896 347 2 922 997 2 927 129 2 931 012
spotrebné dane 1 992 688 1 277 554 1 277 826 1 277 882 1 277 888 1 277 895
2. nedaňové 626 709 494 386 497 383 499 089 500 119 501 103
3. granty a transfery 3 284 316 1 191 568 1 192 711 1 194 823 1 194 913 1 195 824
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 869 518 870 576 872 619 872 619 872 683
Výdavky spolu 16 277 000 9 965 885 10 032 830 10 072 570 10 089 131 10 135 962
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 8 699 713 8 755 300 8 786 416 8 802 699 8 843 910
kapitálové výdavky 2 429 730 1 266 172 1 277 530 1 286 154 1 286 432 1 292 052
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 144 179 -3 196 384 -3 199 767 -3 202 461 -3 233 461
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
09.09.10 10.09.10 13.09.10 14.09.10 16.09.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 972 234 6 973 514 7 001 307 6 908 266 6 927 875
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 231 459 5 231 299 5 253 485 5 159 014 5 169 459
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 90 507 105 883 120 601 14 046 22 283
daň z príjmov PO 1 779 888 791 312 791 859 792 390 793 344 794 179

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 113 893 114 602 114 876 115 987 120 181
DPH 4 504 367 2 936 419 2 919 572 2 926 073 2 932 342 2 929 348
spotrebné dane 1 992 688 1 278 038 1 278 086 1 278 241 1 278 396 1 278 563
2. nedaňové 626 709 501 752 502 735 503 792 505 178 514 289
3. granty a transfery 3 284 316 1 239 023 1 239 480 1 244 030 1 244 074 1 244 127
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 915 715 915 715 920 051 920 051 920 051
Výdavky spolu 16 277 000 10 229 642 10 259 977 10 356 285 10 438 709 10 487 309
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 8 936 066 8 964 105 9 047 699 9 112 222 9 152 982
kapitálové výdavky 2 429 730 1 293 576 1 295 872 1 308 586 1 326 487 1 334 327
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 257 408 -3 286 463 -3 354 978 -3 530 443 -3 559 434
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
17.09.10 20.09.10 21.09.10 22.09.10 23.09.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 935 980 7 021 494 7 036 092 7 041 403 7 008 433
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 167 563 5 244 724 5 257 153 5 259 079 5 217 727
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 25 306 28 037 30 648 32 719 34 546
daň z príjmov PO 1 779 888 794 907 796 496 795 698 797 353 799 387

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 121 408 122 015 122 042 122 187 122 228
DPH 4 504 367 2 922 493 2 994 628 3 005 014 3 002 950 2 956 990
spotrebné dane 1 992 688 1 278 541 1 278 640 1 278 837 1 278 951 1 279 654
2. nedaňové 626 709 515 076 515 733 517 063 520 330 521 412
3. granty a transfery 3 284 316 1 253 341 1 261 037 1 261 876 1 261 994 1 269 294
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 926 214 927 423 927 773 927 773 935 018
Výdavky spolu 16 277 000 10 506 021 10 524 967 10 538 073 10 563 541 10 572 361
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 9 166 947 9 181 179 9 187 881 9 199 521 9 207 471
kapitálové výdavky 2 429 730 1 339 074 1 343 788 1 350 192 1 364 020 1 364 890
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 570 041 -3 503 473 -3 501 981 -3 522 138 -3 563 928
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
24.09.10 27.09.10 28.09.10 29.09.10 30.09.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 859 062 7 049 444 7 451 668 7 482 596 7 540 306
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 067 765 5 256 986 5 647 717 5 673 524 5 730 017
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 36 917 39 175 42 104 45 038 49 273
daň z príjmov PO 1 779 888 802 773 809 902 824 718 836 276 876 419

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 122 454 122 517 122 561 122 600 122 849
DPH 4 504 367 2 776 470 2 929 816 3 183 140 3 194 316 3 206 107
spotrebné dane 1 992 688 1 304 223 1 330 643 1 450 237 1 450 335 1 450 400
2. nedaňové 626 709 521 985 522 952 523 877 528 983 530 149
3. granty a transfery 3 284 316 1 269 312 1 269 506 1 280 074 1 280 089 1 280 140
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 935 018 935 113 938 648 938 648 938 648
Výdavky spolu 16 277 000 10 584 567 10 611 425 10 631 333 10 638 745 10 650 677
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 9 214 963 9 219 905 9 234 581 9 240 352 9 246 873
kapitálové výdavky 2 429 730 1 369 604 1 391 520 1 396 752 1 398 393 1 403 804
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 725 505 -3 561 981 -3 179 665 -3 156 149 -3 110 371
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov