Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2018

aktualizované dňa: 31. 12. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
03.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 06.12.2018 07.12.2018
Príjmy spolu 13 982 810 13 058 048 13 099 146 13 294 387 13 329 201 13 416 397
v tom:            
1. daňové 11 361 518 10 822 186 10 846 376 10 876 267 10 910 465 10 966 419
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -69 865 -60 642 -40 874 -21 884 20 406
daň z príjmov PO 2 472 622 2 578 774 2 581 398 2 584 333 2 586 012 2 588 585

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 188 948 189 404 189 783 190 149 196 621
DPH 6 079 178 5 840 284 5 852 208 5 858 654 5 871 482 5 875 694
spotrebné dane 2 335 690 2 123 905 2 124 515 2 124 692 2 124 877 2 125 120
2. nedaňové 1 208 819 1 095 302 1 097 801 1 098 587 1 099 116 1 099 746
3. granty a transfery 1 412 473 1 140 560 1 154 969 1 319 533 1 319 619 1 350 232
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 140 384 1 154 792 1 319 356 1 319 441 1 350 052
Výdavky spolu 15 955 715 14 160 303 14 279 342 14 442 673 14 546 106 14 688 808
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 12 300 639 12 413 573 12 545 137 12 611 173 12 738 219
kapitálové výdavky 1 331 416 1 859 664 1 865 769 1 897 536 1 934 932 1 950 589
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 102 255 -1 180 196 -1 148 286 -1 216 905 -1 272 411

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
10.12.2018 11.12.2018 12.12..2018 13.12.2018 14.12.2018
Príjmy spolu 13 982 810 13 531 167 13 630 116 13 710 571 13 792 204 13 897 877
v tom:            
1. daňové 11 361 518 11 027 911 11 079 323 11 124 454 11 161 985 11 175 588
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 63 708 109 590 136 119 158 713 189 033
daň z príjmov PO 2 472 622 2 590 815 2 593 681 2 596 430 2 601 323 2 604 281

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 198 055 198 798 201 233 201 828 203 820
DPH 6 079 178 5 889 860 5 891 634 5 902 032 5 910 748 5 885 018
spotrebné dane 2 335 690 2 125 239 2 125 200 2 125 428 2 125 782 2 127 870
2. nedaňové 1 208 819 1 100 696 1 103 701 1 125 795 1 167 776 1 168 410
3. granty a transfery 1 412 473 1 402 560 1 447 092 1 460 323 1 462 443 1 553 879
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 402 380 1 446 911 1 460 141 1 462 261 1 553 695
Výdavky spolu 15 955 715 14 977 738 15 056 515 15 234 488 15 420 759 15 531 704
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 12 985 555 13 055 600 13 215 098 13 375 887 13 410 621
kapitálové výdavky 1 331 416 1 992 182 2 000 915 2 019 390 2 044 872 2 121 083
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 446 571 -1 426 399 -1 523 917 -1 628 556 -1 633 827

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
17.12.2018 18.12.2018 19.12..2018 20.12.2018 21.12.2018
Príjmy spolu 13 982 810 14 017 881 14 065 383 14 162 014 14 285 314 14 292 174
v tom:            
1. daňové 11 361 518 11 255 037 11 296 295 11 373 084 11 095 635 10 984 975
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 205 935 213 241 219 737 -23 118 -14 888
daň z príjmov PO 2 472 622 2 611 197 2 618 381 2 632 965 2 646 731 2 668 757

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 206 411 206 879 207 544 207 745 208 134
DPH 6 079 178 5 937 362 5 962 163 6 012 440 5 957 935 5 791 848
spotrebné dane 2 335 690 2 128 252 2 129 204 2 133 137 2 137 910 2 148 225
2. nedaňové 1 208 819 1 169 886 1 174 129 1 176 338 1 201 529 1 202 868
3. granty a transfery 1 412 473 1 592 957 1 594 959 1 612 591 1 988 149 2 104 331
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 569 715 1 571 716 1 589 347 1 954 248 2 070 430
Výdavky spolu 15 955 715 15 626 819 15 698 162 15 791 049 16 030 299 16 220 883
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 13 488 725 13 542 753 13 590 141 13 807 585 13 912 076
kapitálové výdavky 1 331 416 2 138 094 2 155 410 2 200 908 2 222 713 2 308 807
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 608 938 -1 632 779 -1 629 035 -1 744 985 -1 928 709

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
27.12.2018 28.12.2018 31.12.2018    
Príjmy spolu 13 982 810 14 865 050 15 291 112 15 381 013    
v tom:            
1. daňové 11 361 518 11 516 146 11 879 019 11 966 204    
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -6 574 2 189 10 627    
daň z príjmov PO 2 472 622 2 708 702 2 750 447 2 801 569    

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 208 836 209 111 209 280    
DPH 6 079 178 6 162 841 6 402 098 6 419 933    
spotrebné dane 2 335 690 2 249 149 2 319 264 2 324 243    
2. nedaňové 1 208 819 1 207 843 1 208 443 1 211 179    
3. granty a transfery 1 412 473 2 141 061

2 203 650

2 203 630    
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 2 107 160 2 169 725 2 169 725    
Výdavky spolu 15 955 715 16 303 791 16 464 507 16 563 255    
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 13 962 824 14 071 608 14 160 942    
kapitálové výdavky 1 331 416 2 340 967 2 392 900 2 402 313    
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 438 741 -1 173 396  -1 182 242    

 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov