Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2014

aktualizované dňa: 01. 08. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
01.07.14 02.07.14 03.07.14 04.07.14 07.07.14
Príjmy spolu 14 108 312 5 451 819 5 474 095 5 497 295 5 512 499 5 572 768
v tom:
1. daňové 8 690 538 4 389 230 4 408 658 4 426 861 4 439 389 4 479 367
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 86 646 91 844 97 768 108 871 122 049
daň z príjmov PO 1 434 995 1 019 774 1 025 804 1 027 217 1 028 325 1 029 276

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 105 903 106 181 107 052 107 155 107 228
DPH 4 901 752 2 223 773 2 231 714 2 241 025 2 241 147 2 264 659
spotrebné dane 1 936 957 937 566 937 541 938 223 938 310 938 535
2. nedaňové 1 397 769 790 471 793 089 794 363 797 014 798 159
3. granty a transfery 4 020 005 272 118 272 348 276 071 276 096 295 242
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 262 123 262 123 265 537 265 550 284 655
Výdavky spolu 17 391 917  7 646 976 7 749 080 7 769 558 7 798 459 7 856 040
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 7 044 970 7 127 908 7 143 996 7 169 684 7 207 219
kapitálové výdavky 2 528 669 602 006 621 172 625 562 628 775 648 821
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 195 157 -2 274 985 -2 272 263 -2 285 960 -2 283 272
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
08.07.14 09.07.14 10.07.14 11.07.14 14.07.14
Príjmy spolu 14 108 312 5 602 891 5 653 548 5 686 137 5 708 477 5 748 679
v tom:
1. daňové 8 690 538 4 507 601 4 531 461 4 554 894 4 572 443 4 611 365
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 141 647 160 739 178 206 195 860 214 189
daň z príjmov PO 1 434 995 1 031 189 1 031 339 1 032 054 1 030 868 1 029 980

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 107 331 107 533 107 941 109 414 111 309
DPH 4 901 752 2 271 253 2 275 549 2 280 410 2 279 953 2 299 188
spotrebné dane 1 936 957 938 557 938 674 938 648 938 710 938 710
2. nedaňové 1 397 769 799 840 802 238 803 086 807 870 809 049
3. granty a transfery 4 020 005 295 450 319 849 328 157 328 164 328 265
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 284 655 308 961 317 203 317 203 317 205
Výdavky spolu 17 391 917 7 933 237 7 998 388 8 031 114 8 048 535 8 096 216
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 7 278 232 7 336 068 7 366 028 7 380 266 7 420 652
kapitálové výdavky 2 528 669 655 005 662 320 665 086 668 269 675 564
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 330 346  -2 344 840 -2 344 977 -2 340 058 -2 347 537
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
15.07.14 16.07.14 17.07.14 18.07.14 21.07.14
Príjmy spolu 14 108 312 5 782 435 5 796 766 5 806 827 5 651 457 5 706 374
v tom:
1. daňové 8 690 538 4 636 700 4 649 102 4 650 996 4 492 447 4 544 187
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 223 566 229 578 232 607 79 909 82 512
daň z príjmov PO 1 434 995 1 029 068 1 028 775 1 029 301 1 032 061 1 032 478

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 113 405 114 791 114 83 115 106 115 179
DPH 4 901 752 2 313 943 2 319 166 2 317 439 2 308 371 2 357 055
spotrebné dane 1 936 957 938 726 938 796 938 792 938 992 938 954
2. nedaňové 1 397 769 817 320 819 178 827 214 828 949 829 834
3. granty a transfery 4 020 005 328 415 328 486 328 617 330 061 332 353
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 317 299 317 299 317 367 318 731 320 988
Výdavky spolu 17 391 917  8 153 593 8 206 321 8 269 682 8 278 061 8 309 094
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 7 475 820 7 526 160 7 582 970 7 589 838 7 607 730
kapitálové výdavky 2 528 669 677 773 680 161 686 712 688 223 701 364
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 371 158 -2 409 555 -2 462 855 -2 626 604 -2 602 720
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
22.07.14 23.07.14 24.07.14 25.07.14 28.07.14
Príjmy spolu 14 108 312 5 742 369 5 774 258 5 737 922 5 808 067 6 201 602
v tom:
1. daňové 8 690 538 4 573 470 4 604 002 4 558 929 4 626 169 5 018 523
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 83 574 84 474 85 306 86 351 86 968
daň z príjmov PO 1 434 995 1 031 135 1 033 556 1 035 285 1 042 797 1 055 841

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 115 200 115 219 115 229 115 247 115 284
DPH 4 901 752 2 377 683 2 404 666 2 342 031 2 312 001 2 621 968
spotrebné dane 1 936 957 947 864 948 068 963 056 1 051 750 1 120 435
2. nedaňové 1 397 769 836 377 837 655 839 327 841 269 842 426
3. granty a transfery 4 020 005 332 522 332 601 339 666 340 629 340 653
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 321 110 321 110 328 146 329 108 329 108
Výdavky spolu 17 391 917 8 317 003 8 332 693 8 343 449 8 431 632 8 440 310
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 7 613 873 7 628 579 7 633 309 7 640 594 7 644 099
kapitálové výdavky 2 528 669 703 130 704 114 710 140 791 038 796 211
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 574 634 -2 558 435 -2 605 527 -2 623 565 -2 238 708
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
29.07.14 30.07.14 31.07.14
Príjmy spolu 14 108 312 6 244 480 6 303 576 6 356 381
v tom:
1. daňové 8 690 538 5 059 865 5 117 092 5 161 653
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 88 042 88 833 90 426
daň z príjmov PO 1 434 995 1 073 087 1 117 318 1 153 063

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 115 305 115 347 115 443
DPH 4 901 752 2 644 953 2 656 768 2 663 997
spotrebné dane 1 936 957 1 120 447 1 120 789 1 120 685
2. nedaňové 1 397 769 843 807 845 592 852 589
3. granty a transfery 4 020 005 340 808 340 892 342 139
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 329 122 329 122 330 234
Výdavky spolu 17 391 917 8 451 965 8 478 141 8 509 062
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 7 650 332 7 666 906 7 692 835
kapitálové výdavky 2 528 669 801 633 811 235 816 227
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 207 485 -2 174 565 -2 152 681
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov