Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Záväzky verejných podnikov a účasť štátu na kapitále verejnej správy

Na základe smernice Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov, Slovenská republika zverejňuje údaje o záväzkoch a účasti na kapitáli za podniky verejnej správy.

Údaje sú zozbierané z individuálnych účtovných závierok. Pre výpočet záväzkov sú verejné podniky definované ako podniky s verejným vlastníctvom 50 % a viac. Bol uplatnený veľkostný prah pre veľkosť vlastného imania pre výpočet účasti na kapitáli, do výpočtov boli zahrnuté len podniky verejnej správy s podielom verejného vlastníctva 20 % a viac. Pre podniky vlastnené len čiastočne verejnou správou bola započítaná len časť záväzkov alebo vlastného imania, ktorá korešpondovala s vlastníckym podielom verejnej správy v danom podniku.  Podniky verejnej správy klasifikované v sektore verejnej správy boli vylúčené.