Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kľúčové dokumenty a účtovné závierky

Štátny záverečný účet SR a Súhrnná výročná správa SR sú hlavnými dokumentmi v gescii Sekcie štátneho výkazníctva na Ministerstve financií SR. Kým záverečný účet reflektuje na dosiahnutú skutočnosť rozpočtového hospodárenia za predchádzajúci rok a porovnáva toto plnenie so schváleným rozpočtom, výročná správa reportuje medziročnú zmenu v dosiahnutej skutočnosti salda a dlhu verejnej správy a poskytuje ďalšie hodnotenie vývoja verejných financií podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Oba dokumenty obsahujú výsledky v jednotnej európskej metodike ESA, a to saldo a dlh verejnej správy. Záverečný účet poskytuje informáciu z prvého kola notifikácie (tzv. jarná notifikácia) a výročná správa z druhého kola notifikácie (tzv. jesenná notifikácia). Proces spracovávania notifikácie a výsledky hospodárenia s verejnými financiami členskej krajiny EÚ sú hodnotené na dialógových misiách Eurostatu, ktoré sa opakujú v pravidelných intervaloch.   

Ministerstvo financií SR zostavuje podľa zákona o účtovníctve viaceré účtovné závierky. Za účtovnú jednotku - právnickú osobu, zostavuje individuálnu účtovnú závierku. Za kapitolu MF SR a kapitolu VPS s organizáciami v zriaďovateľskej resp. zakladateľskej pôsobnosti zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Ďalej zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ústrednú správu a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy.