Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Kľúčové dokumenty a účtovné závierky

Štátny záverečný účet SR a Súhrnná výročná správa SR sú hlavnými dokumentmi v gescii Sekcie štátneho výkazníctva na Ministerstve financií SR. Kým záverečný účet reflektuje na dosiahnutú skutočnosť rozpočtového hospodárenia za predchádzajúci rok a porovnáva toto plnenie so schváleným rozpočtom, výročná správa reportuje medziročnú zmenu v dosiahnutej skutočnosti salda a dlhu verejnej správy a poskytuje ďalšie hodnotenie vývoja verejných financií podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Oba dokumenty obsahujú výsledky v jednotnej európskej metodike ESA, a to saldo a dlh verejnej správy. Záverečný účet poskytuje informáciu z prvého kola notifikácie (tzv. jarná notifikácia) a výročná správa z druhého kola notifikácie (tzv. jesenná notifikácia). Proces spracovávania notifikácie a výsledky hospodárenia s verejnými financiami členskej krajiny EÚ sú hodnotené na dialógových misiách Eurostatu, ktoré sa opakujú v pravidelných intervaloch.   

Ministerstvo financií SR zostavuje podľa zákona o účtovníctve viaceré účtovné závierky. Za účtovnú jednotku - právnickú osobu, zostavuje individuálnu účtovnú závierku. Za kapitolu MF SR a kapitolu VPS s organizáciami v zriaďovateľskej resp. zakladateľskej pôsobnosti zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Ďalej zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ústrednú správu a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Kľúčové dokumenty a účtovné závierky

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.