Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2007

aktualizované dňa: 02. 05. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

02.04.

03.04. 

04.04. 

05.04. 

10.04. 

11.04. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

77 841,1

83 665,1

84 394,1

85 395,7

85 785,6

86 161,4

v tom:
1. daňové

248 007,0

 64 690,8

 70 417,9

 71 089,3

 71 554,2

 71 914,1

72 212,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 736,1

 1 859,4

 2 239,9

 2 566,4

 2 923,6

 3 157,9

daň z príjmov PO

49 538,0

 19 443,9

 23 820,8

 24 070,1

 24 196,7

 24 258,7

 24 305,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 1 767,4

 1 772,3

 1 772,8

 1 774,8

 1 779,0

 1 813,0

DPH

135 654,0

 30 233,7

 30 448,1

 30 486,8

30 493,2

 30 427,0

 30 406,0

spotrebné dane

55 048,0

 12 289,6

 12 296,6

 12 298,9

 12 301,7

 12 304,0

 12 308,9

2. nedaňové

19 257,8

 4 360,1

 4 383,5

4 419,7

 4 954,4

 4 978,5

 5 023,5

3. granty a transfery

43 206,7

 8 790,2

 8 863,7

 8 885,1

 8 887,1

 8 893,0

 8 925,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 8 466,2

 8 539,2

 8 539,8

 8 539,8

8 543,4 

 8 573,1

Výdavky spolu

348 857,5

85 830,7

88 540,7

90 199,1

91 781,6

92 956,7

93 626,4

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 79 512,8

 82 212,0

 83 843,0

 85 343,7

 86 421,4

 87 064,9

kapitálové výdavky

38 252,9

6 317,9

 6 328,7

6 356,1

 6 437,9

 6 535,3

 6 561,5

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-7 989,6

 -4 875,6

-5 805,0

 -6 385,9

 -7 171,1

 -7 465,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

12.04.

13.04. 

16.04. 

17.04. 

18.04. 

19.04. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

87 054,5

89 040,9

89 636,8

 90 219,5

90 657,9

90 947,4

v tom:
1. daňové

248 007,0

72 601,7

 74 042,6

 74 587,5

75 135,0

75 313,8

 75 545,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 3 388,9

 3 566,2

 3 774,1

 3 873,5

 3 920,4

 3 952,2

daň z príjmov PO

49 538,0

24 345,9

24 371,6

 24 409,5

 24 446,4

 24 471,7

 24 457,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 1 840,4

 1 933,3

 2 078,7

 2 170,0

 2 170,5

 2 171,2

DPH

135 654,0

 30 496,1

31 624,9

31 772,9

 32 022,3

 32 122,8

 32 330,9

spotrebné dane

55 048,0

 12 309,7

 12 321,9

 12 327,3

12 329,1

 12 331,0

12 336,4

2. nedaňové

19 257,8

5 056,9

 5 365,6

 5 406,7

 5 438,1

 5 585,1

 5 621,8

3. granty a transfery

43 206,7

 9 395,9

 9 632,7

 9 642,6

 9 646,4

 9 759,0

 9 780,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 9 043,2

 9 279,9

 9 288,8

 9 288,7

9 400,1

9 416,2

Výdavky spolu

348 857,5

94 231,4

97 060,8

100 151,5

 100 714,7

101 183,8

103 995,3

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

87 644,6

 90 440,6

 93 269,9

93 773,6

94 204,6

96 968,3

kapitálové výdavky

38 252,9

 6 586,8

 6 620,2

 6 881,6

 6 941,1

 6 979,2

 7 027,0

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-7 176,9

 -8 019,9

 -10 514,7

-10 495,2

 -10 525,9

 -13 047,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ

Rozpočet
2007

20.04.

23.04. 

24.04. 

25.04. 

26.04. 

27.04. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

86 675,2

86 340,0

88 339,7

90 240,6 

104 622,4

105 955,2

v tom:
1. daňové

248 007,0

 71 192,9

 70 777,5

 72 606,6

74 461,4 

 88 738,5

 89 982,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -305,6

 -273,4

 -234,1

-197,0 

 -112,1

 -65,4

daň z príjmov PO

49 538,0

 24 495,0

 24 573,3

 24 699,8

25 073,5 

 25 434,8

 25 977,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2 173,1

 2 175,6

 2 177,3

2 179,7 

 2 177,3

 2 178,1

DPH

135 654,0

 32 015,6

31 465,7

33 107,9

33 961,0 

44 263,7

 44 834,5

spotrebné dane

55 048,0

 12 515,3

 12 536,6

 12 556,0

13 143,2 

 16 671,6

 16 753,9

2. nedaňové

19 257,8

 5 657,1

 5 682,9

 5 772,4

5 817,2 

 5 869,4

 5 901,9

3. granty a transfery

43 206,7

 9 825,2

 9 879,6

 9 960,7

9 962,0 

 10 014,5

 10 070,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

9 457,1

 9 510,6

 9 570,2

9 570,2 

 9 620,3

9 674,4

Výdavky spolu

348 857,5

 104 676,8

105 145,8

105 923,6

106 321,1 

106 605,0

107 991,0

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 97 406,1

 97 641,3

97 906,1

98 101,6 

 98 274,8

 98 447,7

kapitálové výdavky

38 252,9

 7 270,7

 7 504,5

8 017,5

8 219,5 

 8 330,2

 9 543,3

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -18 001,6

 -18 805,8

 -17 583,9

- 16 080,5

 -1 982,6

-2 035,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

30.04.

   
Príjmy spolu

310 471,5

107 414,4

 

 

 

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 91 377,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 27,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 27 888,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2 179,3

DPH

135 654,0

 44 214,7

spotrebné dane

55 048,0

 16 761,6

2. nedaňové

19 257,8

 5 959,0

3. granty a transfery

43 206,7

 10 077,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 9 674,4

Výdavky spolu

348 857,5

108 931,1

 

 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 99 197,0

kapitálové výdavky

38 252,9

 9 734,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -1 516,7

 

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov