Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ratingové agentúry

Ratingové agentúry prideľujú krajinám (vrátane miestnej samosprávy), bankám a iným spoločnostiam úverové ratingy, ktoré predstavujú ich hodnotenie schopnosti danej krajiny alebo organizácie riadne si plniť svoje povinnosti voči veriteľom a splácať záväzky vyplývajúce z vydaných obligácií a iných dlhových nástrojov.

Slovenská republika v súčasnosti spolupracuje najmä s nasledovnými ratingovými agentúrami:

Hodnotenie Slovenskej republiky zo strany týchto agentúr má vplyv na úrokové sazdby vydávaných štátnych dlhopisov. Vysoký rating Slovenska zvyšuje dôveru investorov v stabilitu slovenskej ekonomiky, vďaka čomu sú ochotní požičiavať Slovensku za nižší úrok.

V súčasnosti má Slovenská republika od vyššie uvedených ratingových agentúr nasledovný úverový rating:

  • Standard and Poor's: A+, stabilný výhľad
  • Moody's: A2, negatívny výhľad
  • Fitch Ratings: A-, stabilný výhľad