Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kariéra

Hľadáme nové talenty pre IFP!

IFP hľadá junior aj senior analytičky a analytikov, ktorí chcú prispieť ku kvalitnému rozhodovaniu o verejných veciach a baví ich práca s dátami. Budeš mať možnosť sedieť pri stole, kde sa tvoria hospodárske politiky a reformy. Okrem toho budeš sledovať dianie v ekonomike a podieľať sa na tvorbe prognóz vývoja hospodárstva a daňových príjmov, udržateľnosti verejných financií či analýze verejných výdavkov. Pridaj sa do tímu, ktorého prácu pozorne sledujú médiá aj odborná verejnosť. Staň sa súčasťou kolektívu s vysokým odborným renomé a spolupracuj na projektoch s medzinárodnými inštitúciami.

 

Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.

* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov - V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.finance.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu hr.ifp@mfsr.sk alebo na adresu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava.