Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2011

aktualizované dňa: 03. 10. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
02.09.11 05.09.11 06.09.11 07.09.11 08.09.11
Príjmy spolu 13 147 834 7 381 953 7 456 202 7 472 086 7 489 703 7 521 714
v tom:
1. daňové 8 786 829 5 560 455 5 580 442 5 594 713 5 609 288 5 633 560
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 16 794 22 558 29 222 40 386 57 181
daň z príjmov PO 1 669 475 1 154 029 1 154 965 1 155 261 1 155 786 1 156 314

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 100 053 100 264 100 341 100 699 100 878
DPH 4 652 259 2 944 117 2 957 168 2 964 404 2 966 864 2 974 126
spotrebné dane 2 083 274 1 298 664 1 298 684 1 298 677 1 298 739 1 298 241
2. nedaňové 703 083 533 282 582 576 583 765 586 515 587 813
3. granty a transfery 3 657 922 1 288 216 1 293 184 1 293 608 1 293 900 1 300 341
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 269 394 1 274 274 1 274 639 1 274 639 1 281 074
Výdavky spolu 16 957 773 9 802 417 9 817 049 9 839 666 9 880 884 9 975 637
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 8 615 525 8 623 893 8 635 988 8 671 359 8 757 185
kapitálové výdavky 2 891 587 1 186 892 1 193 156 1 203 678 1 209 525 1 218 452
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 420 464 -2 360 847 -2 367 580 -2 391 181 -2 453 923
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
09.09.11 12.09.11 13.09.11 14.09.11 16.09.11
Príjmy spolu 13 147 834 7 564 914 7 600 723 7 666 820 7 686 911 7 711 577
v tom:
1. daňové 8 786 829 5 652 342 5 674 196 5 701 372 5 719 807 5 724 115
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 78 996 94 468 109 971 121 385 131 902
daň z príjmov PO 1 669 475 1 156 766 1 157 745 1 158 641 1 159 591 1 160 579

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 102 294 102 498 103 753 105 676 109 099
DPH 4 652 259 2 969 185 2 974 395 2 983 883 2 984 875 2 974 847
spotrebné dane 2 083 274 1 208 275 1 298 260 1 298 292 1 298 606 1 298 009
2. nedaňové 703 083 589 678 590 600 592 236 593 453 610 125
3. granty a transfery 3 657 922 1 322 894 1 335 927 1 373 212 1 373 651 1 377 337
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 303 495 1 316 519 1 353 527 1 353 527 1 357 210
Výdavky spolu 16 957 773 10 035 504 10 052 570 10 094 215 10 176 623 10 222 354
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 8 803 775 8 818 394 8 857 883 8 933 047 8 957 360
kapitálové výdavky 2 891 587 1 231 729 1 234 176 1 236 332 1 243 576 1 264 994
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 470 590 -2 451 847 -2 427 395 -2 489 712 -2 510 777
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
19.09.11 20.09.11 21.09.11 22.09.11 23.09.11
Príjmy spolu 13 147 834 7 789 125 7 670 496 7 648 511 7 581 299 7 403 036
v tom:
1. daňové 8 786 829 5 800 881 5 680 733 5 656 175 5 586 957 5 406 117
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 136 406 3 866 6 450 8 898 11 641
daň z príjmov PO 1 669 475 1 161 477 1162 795 1 164 932 1 167 122 1 171 139

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 108 923 108 989 109 017 109 522 109 537
DPH 4 652 259 3 046 391 3 057 376 3 027 727 2 953 124 2 754 297
spotrebné dane 2 083 274 1 298 003 1 298 020 1 298 356 1 298 592 1 309 801
2. nedaňové 703 083 610 863 612 279 614 873 616 043 618 325
3. granty a transfery 3 657 922 1 377 381 1 377 484 1 377 463 1 378 299 1 378 594
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 357 210 1 357 210 1 357 210 1 358 011 1 358 214
Výdavky spolu 16 957 773 10 289 519 10 305 705 10 321 463 10 332 965 10 347 171
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 9 016 112 9 021 755 9 032 663 9 038 734 9 051 026
kapitálové výdavky 2 891 587 1 273 407 1 283 950 1 288 800 1 294 231 1 296 145
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 500 394 -2 635 211 -2 672 952 -2 751 666 -2 944 135
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
26.09.11 27.09.11 28.09.11 29.09.11 30.09.11
Príjmy spolu 13 147 834 7 640 917 8 118 052 8 144 079 8 223 896 8 279 351
v tom:
1. daňové 8 786 829 5 636 653 6 101 919 6 127 370 6 152 362 6 205 939
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 13 975 16 578 19 669 23 219 27 657
daň z príjmov PO 1 669 475 1 176 595 1 190 662 1 199 400 1 213 003 1 256 937

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 109 563 109 639 109 685 109 699 109 713
DPH 4 652 259 2 944 415 3 252 276 3 265 831 3 273 578 3 278 702
spotrebné dane 2 083 274 1 342 395 1 483 047 1 483 027 1 483 101 1 483 165
2. nedaňové 703 083 621 986 623 020 623 565 624 414 626 036
3. granty a transfery 3 657 922 1 382 278 1 393 113 1 393 144 1 447 120 1 447 376
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 361 815 1 372 604 1 372 604 1 426 540 1 426 540
Výdavky spolu 16 957 773 10 355 798 10 376 098 10 394 399 10 408 860 10 438 259
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 9 055 899 9 066 033 9 072 947 9 080 728 9 093 389
kapitálové výdavky 2 891 587 1 299 899 1 310 065 1 321 452 1 328 132 1 344 870
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 714 881 -2 258 046 -2 250 320 -2 184 964 -2 158 908
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov