Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2010

aktualizované dňa: 02. 11. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
01.10.10 04.10.10 05.10.10 06.10.10 07.10.10
Príjmy spolu 12 530 994 7 591 202 7 618 727 7 649 886 7 664 430 7 687 026
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 778 621 5 805 622 5 818 235 5 829 358 5 845 659
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 55 065 58 771 63 596 71 183 86 773
daň z príjmov PO 1 779 888 916 475 918 152 918 488 919 081 919 661

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 122 971 123 103 123 166 123 268 123 299
DPH 4 504 367 3 208 715 3 230 145 3 237 402 3 240 219 3 240 298
spotrebné dane 1 992 688 1 450 417 1 450 466 1 450 595 1 450 612 1 450 645
2. nedaňové 626 709 531 017 531 431 535 096 536 410 537 185
3. granty a transfery 3 284 316 1 281 564 1 281 674 1 296 555 1 298 662 1 304 182
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 938 648 938 648 953 321 955 362 960 194
Výdavky spolu 16 277 000 11 018 072 11 064 676 11 094 356 11 172 761 11 244 306
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 9 610 829 9 656 973 9 679 228 9 747 848 9 815 486
kapitálové výdavky 2 429 730 1 407 243 1 407 703 1 415 128 1 424 913 1 428 820
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 426 870

-3 445 949

-3 444 470 -3 508 331 -3 557 280
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
08.10.10 11.10.10 12.10.10 13.10.10 14.10.10
Príjmy spolu 12 530 994 7 726 001 7 746 749 7 784 829 7 820 224 7 698 446
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 862 299 5 881372 5 905 802 5 918 856 5 794 631
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 104 766 118 909 129 956 140 908 30 520
daň z príjmov PO 1 779 888 919 957 920 607 921003 921 505 922 242

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 123 911 124 609 125 479 125 838 125 950
DPH 4 504 367 3 238 010 3 241 509 3 253 733 3 254 903 3 240 212
spotrebné dane 1 992 688 1 450 670 1 450 747 1 450 634 1 450 702 1 450 724
2. nedaňové 626 709 559 369 560 145 562 004 562 595 563 284
3. granty a transfery 3 284 316 1 304 333 1 305 232 1 317 023 1 338 773 1 340 531
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 960 280 961 164 961 166 978 424 980 126
Výdavky spolu 16 277 000 11 316 737 11 350 089 11 441 387 11 485 409 11 554 353
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 9 884 468 9 901 955 9 983 159 10 019 152 10 075 502
kapitálové výdavky 2 429 730 1 432 269 1 448 134 1 458 228 1 466 257 1 478 851
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 590 736 -3 603 340 -3 656 559 -3 665 185 -3 855 907
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
15.10.10 18.10.10 19.10.10 20.10.10 21.10.10
Príjmy spolu 12 530 994 7 724 318 7 763 092 7 815 651 7 839 934 7 843 809
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 809 791 5 847 289 5 898 518 5 910 697 5 898 598
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 36 194 42 025 44 345 46 659 49 001
daň z príjmov PO 1 779 888 922 552 923 144 924 140 926 414 926 193

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 128 036 129 805 129 819 129 871 129 905
DPH 4 504 367 3 243 545 3 272 863 3 320 690 3 328 136 3 313 511
spotrebné dane 1 992 688 1 450 768 1 450 752 1 450 816 1 450 902 1 451 269
2. nedaňové 626 709 572 737 573 379 574 674 575 408 588 369
3. granty a transfery 3 284 316 1 341 790 1 342 424 1 342 459 1 353 829 1 356 842
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 981 276 981 804 981 804 981 804 984 743
Výdavky spolu 16 277 000 11 596 194 11 615 877 11 650 678 11 671 285 11 689 180
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 10 113 803 10 124 766 10 132 775 10 143 091 10 154 050
kapitálové výdavky 2 429 730 1 482 391 1 491 111 1 517 903 1 528 194 1 535 130
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 871 876 -3 852 785 -3 835 027 -3 831 351 -3 845 371
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
22.10.10 25.10.10 26.10.10 27.10.10 28.10.10
Príjmy spolu 12 530 994 7 870 447 8 089 889 8 611 350 8 413 197 8 447 618
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 905 161 6 107 521 6 628 126 6 428 546 6 449 989
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 51 509 52 906 55 359 57 171 58 828
daň z príjmov PO 1 779 888 927 953 924 006 930 089 934 414 944 637

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 130 150 130 166 130 211 130 765 130 804
DPH 4 504 367 3 302 698 3 476 336 3 870 644 3 664 286 3 673 703
spotrebné dane 1 992 688 1 461 127 1 495 377 1 613 109 1 613 193 1 613 288
2. nedaňové 626 709 591 417 592 256 593 023 594 145 594 756
3. granty a transfery 3 284 316 1 376 869 1 390 112 1 390 201 1 390 506 1 402 873
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 997 388 999 985 999 985 1 000 265 1 012 160
Výdavky spolu 16 277 000 11 704 502 11 717 959 11 804 048 11 822 719 11 832 017
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 10 165 292 10 178 295 10 250 258 10 258 779 10 265 292
kapitálové výdavky 2 429 730 1 539 210 1 539 664 1 553 790 1 563 940 1 566 725
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 834 055 -3 628 070 -3 192 698 -3 409 522 -3 384 399
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
31.10.10
Príjmy spolu 12 530 994 8 474 540
v tom:
1. daňové 8 619 969 6 472 203
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 62 188
daň z príjmov PO 1 779 888 960 406

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 130 853
DPH 4 504 367 3 676 672
spotrebné dane 1 992 688 1 613 351
2. nedaňové 626 709 595 884
3. granty a transfery 3 284 316 1 406 453
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 015 336
Výdavky spolu 16 277 000 11 847 948
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 10 271 972
kapitálové výdavky 2 429 730 1 575 976
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 373 408
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov