Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Legislatíva SR

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74,ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2018 č MF/013613/2018-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74,ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2019 č. MF/014989/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej  skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania  v znení opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74

 

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020 č. MF/017698/2020-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2020-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení neskorších predpisov