Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Exportno - importná banka Slovenskej republiky

adresa:
IČO:
tel.:
fax:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Grösslingová 1, 811 09 Bratislava
35722959
02/59 398 111
02/59 391 624
informacie@eximbanka.sk
www.eximbanka.sk
Ing. Rastislav Podhorec, MBA - predseda Rady banky, generálny riaditeľ
Ing. Marián Podolák - člen dozornej rady 

Pôsobnosť:

Exportno - importná banka  Slovenskej republiky (EXIMBANKA) bola zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, hospodárskou a menovou politikou a v súlade s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie a so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktorými je viazaná, podporuje zahraničnoobchodné operácie vývozcov a dovozcov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských tovarov a služieb a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím.