Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Na základe Výzvy na poskytnutie dotácie

Vážení žiadatelia, Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlasuje nové výzvy na poskytnutie dotácie pre rok 2024.

Upozorňujeme Vás, že

  • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 a opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119.
  • prijímateľ dotácie je povinný dodržať  princíp hospodárnosti a efektívnosti  použitia dotácie podľa  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • žiadosťktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo bola podaná po termíne na predloženie žiadostí, ministerstvo neposudzuje.

Všeobecné informácie