Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Ministerstvo financií oznamuje spustenie webového sídla http://dotacie.mfsr.sk,  ktorého účelom je pomôcť žiadateľom o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR s vyplnením žiadostí o dotáciu a zlepšiť komunikáciu ministerstva so žiadateľmi a príjemcami dotácií.

Ministerstvo žiada, aby uchádzači o dotáciu vyplňovali tlačivo žiadosti v elektronickej forme na webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Pri posudzovaní žiadostí ministerstvo prihliada na vecnú a formálnu správnosť žiadosti, pričom bude zohľadňovať aj spôsob jej vyplnenia.

Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Zároveň sú na tejto adrese všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí, použitiu a zúčtovaniu poskytnutých dotácií a odpovede na často kladené otázky.