Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 2.0

K zmene v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, verzii 2.0 dochádza z dôvodu upresnenia postupov a pravidiel finančného riadenia, najmä vo vzťahu k lehote na výkon kontroly žiadosti o platbu, žiadostiam o platbu na Európsku komisiu, postupu spracovania Účtov, doplnenia definície sledovaného príznaku a ďalších upresnení.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania relevantných subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ od 31.05.2023 do 13.06.2023.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2023.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia fondov EÚ sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce z Príručky k finančnému riadeniu, verzia 2.0 do svojich vnútorných postupov do dvoch mesiacov od účinnosti tohto materiálu, resp. najneskôr do času zverejnenia prvej výzvy/vyzvania na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku.