Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priznané dotácie z výťažku loterií alebo iných podobných hier v roku 2005

IČO
Názov Sídlo
Suma Sk
37,872,354
AGUSTINEUM - kňažský domov košickej arcidiecézy Bardejovské kúpele 62
250,000
34,074,571
Asociácia Divadelná Nitra Nitra
300,000
30,777,810
BSK, Divadlo Aréna Bratislava Bratislava
300,000
00,678,350
BSK, Divadlo Astorka Korzo '90 Bratislava 1
300,000
31,967,027
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Kuková Kuková 58
200,000
31,969,925
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Michalovce Michalovce
200,000
31,971,563
Cirkevný zbor EVAV v Opinej Opiná
100,000
36,124,907
Cyklistický klub Trio - B Prievidza
200,000
36,162,388
Dom Matice slovenskej v Snine Snina
70,000
34,057,927
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom
300,000
31,257,505
Domov dôchodcov Nálepkovo Nálepkovo
250,000
35,607,572
Dychová hudba Mojmírovská kapela, Mojmírovce Mojmírovce
50,000
31,783,619
Futbalový klub Lamač Bratislava
200,000
31,308,368
Gemerský mládežnícky spolok - GMS Rožňava
100,000
31,952,160
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hrabovčík Svidník
300,000
31,952,178
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kapišová, filiálka Svidnička Kapišová
200,000
31,952,356
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Torysky Torysky 61
250,000
37,881,477
GUNTER - študentská rozvojová agentúra, Prešov Prešov
200,000
17,332,141
Horolezecký klub FILOZOF Bratislava Bratislava 4
150,000
31,927,238
Horolezecký klub JAMES - Šarapoš Žilina Žilina
150,000
31,770,321
Inštitút pre verejné otázky Bratislava Bratislava
200,000
00,587,150
Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie, Bratislava Bratislava
150,000
35,560,576
Jacht Klub Victory Domaša - Nová Kelča Svidník
100,000
36,130,605
Karate klub Prievidza - FKŠ Prievidza
150,000
17,319,617
Klub rodičov autistických detí, Nitra - Horné Krškany Nitra - Horné Krškany
35,000
00,329,321
Mesto Levoča Levoča
250,000
00,323,233
Mesto Medzilaborce Medzilaborce
300,000
00,319,457
Mesto Modrý Kameň Modrý Kameň
200,000
00,327,972
Mesto Veľký Šariš Veľký Šariš
250,000
00,332,933
Mesto Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
400,000
36,144,304
Národné združenie pre PKU - Slovensko Dolný Kubín
200,000
36,167,908
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Bardejov
200,000
37,879,961
Občianske združenie "Kráľ Sekčova", Prešov Prešov
300,000
31,805,434
Občianske združenie AVOS, Bratislava Bratislava
200,000
Občianske združenie Centrum chirurgie, III. chirurgická klinika FNsP Milosrdní bratia Bratislava
300,000
37,917,803
Občianske združenie GIMMA, Trenčín - Zlatovce Trenčín-Zlatovce
200,000
30,689,490
Občianske združenie Mária Košice
250,000
37,943,821
Občianske združenie rodičov a priateľov detí s mentálnym postihom - PALISANDER, Medzilaborce Medzilaborce
100,000
37,795,121
Občianske združenie TARKA Bardejov Bardejov
200,000
00,311,430
Obec Bošáca Bošáca
250,000
00,326,895
Obec Bzenov Bzenov
200,000
00,307,891
Obec Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce
250,000
00,321,958
Obec Fričkovce Hertník
200,000
00,309,630
Obec Koválov Koválov 216
200,000
00,322,482
Obec Osikov Hertník
200,000
00,314,838
Obec Rabča Rabča
200,000
00,332,828
Obec Sečovská Polianka Sečovská Polianka
80,000
00,327,786
Obec Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce
100,000
31,295,916
Obecný telovýchovný spolok, Švedlár Švedlár 498
162,000
37,871,161
OZ Slniečkovo, Prešov Prešov
200,000
31,987,346
Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Bardejov Bardejov
250,000
37,870,475
Prešovský samosprávny kraj, SPŠ Odevná, Vranov nad Topľou Prešov
300,000
36,116,327
Región Biele Karpaty, Trenčín Trenčín
200,000
37,785,346
Regionálne združenie Nové Milénium Vranov nad Topľou
200,000
36,154,903
Rímskokatolícka cirkev farnosť Bardejov - Vinbarg Bardejov
200,000
37,785,133
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrabovec, filialka Komárov Hrabovec
200,000
31,998,143
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ohradzany Ohradzany
100,000
31,998,038
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Osikov Hertník
200,000
31,938,566
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podkonice Podkonice
80,000
34,013,806
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Radošovce Radošovce
300,000
2,021,076,684
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Staré Hory Staré Hory
300,000
31,966,098
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vydrník Vydrník 117
100,000
31,938,876
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolenská Slatina Zvolenská Slatina
300,000
31,998,879
Rímskokatolícka cirkev, Ondavské Matiašovce Ondavské Matiašovce
150,000
37,885,057
SARA - regionálna rozvojová agentúra pre región Šariša Bardejov
300,000
00,598,640
Slávia STU Bratislava plavecký oddiel Bratislava
120,000
30,788,455
Slovensko - Ukrajinská spoločnosť o.z. Bratislava
150,000
04,188,200
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Zvolen Zvolen
200,000
00,068,009
Slovenský veslársky klub Bratislava
100,000
30,845,068
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode Bratislava
300,000
37,886,711
Spišský Štiavnik - Kaštieľ Spišský Štiavnik
200,000
36,123,412
Stredisko ekologickej výchovy DUB, Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom
80,000
37,944,983
Škola regionálneho rozvoja, o.z., Sabinov sabinov
100,000
31,815,910
Školský športový klub B.S.C. Bratislava Bratislava
170,000
30,807,786
Športové kluby Rača Bratislava
200,000
37,940,155
Športový klub Centrum Svidník - Hokejbalový oddiel Svidník
350,000
34,058,150
Športový klub FUTSAL Program Dubnica n/Váhom Trenčín
200,000
37,904,931
Športový klub Polície Kubín - Vodné športy Dolný Kubín Dolný Kubín
130,000
36,150,738
Tanečné centrum FORTUNA Poprad Poprad
200,000
31,924,661
Telovýchovná Jednota Slávia Svidník Svidník
200,000
17,076,480
TJ Habura Habura
200,000
36,111,058
Základná organizácia zdravotne postihnutých detí Levice Levice
80,000
37,780,646
Zbor Cirkvi bratskej v Prešove Prešov
100,000
00,893,111
Združená stredná škola obchodu a služieb, Nové Mesto n. Váhom Nové Mesto nad Váhom
120,000
00,893,137
Združená stredná škola Skalica Skalica
200,000
36,117,307
Združenie Laura, stredisko Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom
150,000
31,304,362
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Svidníku Svidník
300,000