Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Proces prípravy a realizácie GES

Jedná sa o zjednodušený postup krokov pri príprave a realizácií Garantovanej energetickej služby. 

 1. Rozhodnutie o modernizácii budovy cez GES

- vyhodnotenie aktuálneho technického stavu budovy, požiadaviek na rozsah obnovy, plány jej ďalšieho využitia v dlhodobom horizonte a očakávané parametre budovy po obnove

2. Obstaranie odborného nezávislého poradcu

- v dôsledku náročnosti komplexného posúdenia budov je vhodné, aby si subjekt verejnej správy v prvom rade obstaral odborného nezávislého poradcu (je dôležité dbať na kvalitu poradcu)

3. Príprava podkladov na VO na poskytovateľa GES

- súčasťou podkladov pre VO je posudok, ktorý by mal byť vypracovaný nezávislým odborným poradcom v úzkej spolupráci so subjektom verejnej správy
- návrh zmluvy musí vychádzať zo vzorovej zmluvy o GES
-dôraz na vhodne nastavené podmienky účasti a hodnotiace kritériá

4. Obstaranie poskytovateľa GES

- odporúčanie formou (1) verejnej súťaže (jednoduchšie) alebo prostredníctvom (2) rokovacieho konania so zverejnením (zložitejšie)

- subjekt verejnej správy obstaráva dosiahnutie energetických úspor ako takých, čiže obstaráva „výsledok“ (t. j. službu), nie konkrétne technické riešenie, ktorým sa má výsledok dosiahnuť

5. Podpis zmluvy, realizácia + prevádzka a monitoring

 

Pre lepšiu ilustráciu MF SR pripravilo modelový príklad GES, ktorý jednoduchou formou opisuje využitie vzorovej zmluvy na príklade samosprávy, ktorá má záujem obstarať GES na svojej budove.