Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Proces prípravy a realizácie GES

Jedná sa o zjednodušený postup krokov pri príprave a realizácií Garantovanej energetickej služby. 

 1. Rozhodnutie o modernizácii budovy cez GES

- vyhodnotenie aktuálneho technického stavu budovy, požiadaviek na rozsah obnovy, plány jej ďalšieho využitia v dlhodobom horizonte a očakávané parametre budovy po obnove

2. Obstaranie odborného nezávislého poradcu

- v dôsledku náročnosti komplexného posúdenia budov je vhodné, aby si subjekt verejnej správy v prvom rade obstaral odborného nezávislého poradcu (je dôležité dbať na kvalitu poradcu)

3. Príprava podkladov na VO na poskytovateľa GES

- súčasťou podkladov pre VO je posudok, ktorý by mal byť vypracovaný nezávislým odborným poradcom v úzkej spolupráci so subjektom verejnej správy
- návrh zmluvy musí vychádzať zo vzorovej zmluvy o GES
-dôraz na vhodne nastavené podmienky účasti a hodnotiace kritériá

4. Obstaranie poskytovateľa GES

- odporúčanie formou (1) verejnej súťaže (jednoduchšie) alebo prostredníctvom (2) rokovacieho konania so zverejnením (zložitejšie)

- subjekt verejnej správy obstaráva dosiahnutie energetických úspor ako takých, čiže obstaráva „výsledok“ (t. j. službu), nie konkrétne technické riešenie, ktorým sa má výsledok dosiahnuť

5. Podpis zmluvy, realizácia + prevádzka a monitoring

 

Pre lepšiu ilustráciu MF SR pripravilo modelový príklad GES, ktorý jednoduchou formou opisuje využitie vzorovej zmluvy na príklade samosprávy, ktorá má záujem obstarať GES na svojej budove.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Garantované energetické služby
  4. Proces prípravy a realizácie GES

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.