Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2007

aktualizované dňa: 02. 07. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

01.06.

04.06. 

05.06. 

06.06. 

07.06. 

08.06. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

122 761,7

123 283,3

123 561,4

123 948,1

123 648,1

124 272,5 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 102 137,5

 102 634,4

 102 871,5

 103 166,5

 102 845,9

 103 391,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -3 740,2

 -3 561,0

 -3 407,4

 -3 154,4

 -2 774,1

 -2 257,7

daň z príjmov PO

49 538,0

 28 394,8

 28 416,3

 28 338,6

 28 343,8

 28 357,8

 28 343,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2 639,7

 2 642,7

 2 645,6

 2 649,7

 2 664,5

 2 656,6

DPH

135 654,0

 53 025,1

 53 317,5

 53 474,7

 53 505,3

 52 774,3

 52 823,1

spotrebné dane

55 048,0

 21 290,2

 21 290,9

21 292,5

 21 294,3

 21 295,5

 21 297,8

2. nedaňové

19 257,8

 8 704,4

 8 727,6

 8 758,9

 8 837,8

 8 852,7

 8 913,7

3. granty a transfery

43 206,7

 11 919,8

 11 921,3

 11 931,0

 11 943,8

 11 949,5

 11 967,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 11 425,7

 11 425,7

11 433,2

 11 433,2

 11 433,1

 11 450,5

Výdavky spolu

348 857,5

138 110,9

139 651,5

140 747,4

142 158,3

143 749,3

145 584,6

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 125 855,9

 127 346,0

 128 211,1

 130 945,9

 132 677,4

kapitálové výdavky

38 252,9

 12 255,0

 12 305,5

 12 536,3

 12 803,4

 12 907,2

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-15 349,2

 -16 368,2

 -17 186,0

-18 210,2

 -20 101,2

 -21 312,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

11.06.

12.06. 

13.06. 

14.06. 

15.06. 

18.06. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

124 720,4

126 620,1

127 697,4

127 373,3

127 701,1

127 756,2

v tom:
1. daňové

248 007,0

 103 805,1

 105 676,5

 106 254,8

 105 899,5

 106 202,8

 106 233,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -1 951,2

 -1 503,3

 -1 233,8

 -988,7

 -877,9

 -708,1

daň z príjmov PO

49 538,0

 28 313,9

 28 333,7

 28 323,5

 28 330,3

 28 331,8

 28 281,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2 661,2

 2 728,3

 2 737,9

 2 750,3

 2 953,3

 3 055,2

DPH

135 654,0

53 072,2

54 407,1

 54 519,2

 53 896,8

53 882,3

 53 689,2

spotrebné dane

55 048,0

 21 299,1

 21 300,7

 21 497,9

 21 500,6

 21 501,6

 21 503,2

2. nedaňové

19 257,8

 8 942,2

 8 968,9

 9 369,3

9 381,8

 9 405,8

 9 429,3

3. granty a transfery

43 206,7

 11 973,1

 11 974,7

 12 073,3

 12 092,0

 12 092,5

 12 093,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 11 450,5

 11 450,5

 11 543,4

11 551,1

 11 551,1

 11 551,1

Výdavky spolu

348 857,5

146 059,2

146 610,7

147 545,7

148 835,6

150 213,6

152 657,6

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 133 101,2

 133 632,8

 134 490,0

 135 585,4

 136 732,3

 139 157,1

kapitálové výdavky

38 252,9

 12 958,0

12 977,9

13 055,7

 13 250,2

 13 481,3

 13 500,5

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-21 338,8

 -19 990,6

 -19 848,3

 -21 462,3

 -22 512,5

 -24 901,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

19.06.

20.06. 

21.06. 

22.06. 

25.06. 

26.06. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

128 340,2

128 113,3

128 534,1

129 488,1

128 544,5

142 306,0

v tom:
1. daňové

248 007,0

 106 787,6

 106 240,6

 106 494,8

 107 238,1

 106 162,1

 119 862,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -638,1

 -958,1

 -910,3

 -863,7

 -818,3

 -763,3

daň z príjmov PO

49 538,0

 28 304,9

 28 118,1

 28 134,5

 28 122,5

 28 226,3

 28 477,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 056,8

 3 058,0

 3 061,3

 3 063,4

 3 065,5

 3 066,2

DPH

135 654,0

 54 069,0

54 022,0

 54 204,4

 54 791,6

53 024,5

62 611,6

spotrebné dane

55 048,0

 21 505,8

 21 511,0

 21 514,6

 21 630,3

 22 169,1

 25 975,3

2. nedaňové

19 257,8

9 447,8

 9 512,5

 9 612,2

 9 630,5

 9 730,5

 9 787,4

3. granty a transfery

43 206,7

 12 104,8

 12 360,2

 12 427,1

 12 619,5

 12 651,9

 12 655,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 11 551,1

 11 806,0

 11 872,0

 12 044,1

 12 062,4

 12 062,4

Výdavky spolu

348 857,5

152 944,4

153 551,4

153 899,4

154 301,6

154 518,1

154 738,1

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

139 376,7

 139 677,9

 139 997,0

 140 169,0

140 318,2

 140 434,9

kapitálové výdavky

38 252,9

 13 567,7

 13 873,5

 13 902,4

 14 132,6

 14 199,9

 14 303,2

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -24 604,2

 -25 438,1

 -25 365,3

 -24 813,5

 -25 973,6

 -12 432,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

27.06.

28.06. 

29.06. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

143 329,6

144 414,2

145 845,4

 

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 120 702,4

 121 667,2

122 973,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -711,8

 -630,0

 -534,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 28 659,3

 29 354,9

 30 710,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 067,9

 3 071,2

 3 072,6

DPH

135 654,0

63 136,3

63 300,8

 63 160,1

spotrebné dane

55 048,0

 26 054,5

 26 074,1

 26 068,3

2. nedaňové

19 257,8

 9 920,8

 9 943,1

 10 065,6

3. granty a transfery

43 206,7

 12 706,4

 12 803,9

 12 806,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 12 106,9

 12 197,1

 12 197,1

Výdavky spolu

348 857,5

155 769,6

156 181,5

156 844,0

 

 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 141 077,8

 141 258,2

 141 896,4

kapitálové výdavky

38 252,9

 14 691,8

 14 923,3

 14 947,6

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -12 440,0

 -11 767,3

 -10 998,6

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov