Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2006

aktualizované dňa: 02. 10. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- september 2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

04.09.

05.09. 

06.09. 

07.09. 

08.09. 

11.09. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

190 376,8 

190 864,8 

191 311,8

191 841,3

192 206,0

193 921,3

v tom:
1. daňové

215 657,0

153 043,5 

153 336,9 

153 441,6

153 871,2

 154 222,6

 155 908,8

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

-270,5 

-131,9 

 58,8

 393,5

 727,2

 1 074,3

daň z príjmov PO

36 181,0

34 239,1 

 34 265,5

 34 281,2

34 296,2

 34 304,0

 34 296,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

3 176,0 

 3 180,1

 3 194,6

 3 196,6

 3 202,1

 3 247,3

DPH

119 997,0

81 971,2 

 82 093,0

 81 973,7

 82 049,8

 82 048,4

 83 341,9

spotrebné dane

51 914,0

33 287,3 

 33 288,8

33 290,3

 33 291,7

 33 296,3

 33 299,3

2. nedaňové

14 966,4

13 938,3 

 13 965,5

 14 272,4

 14 299,4

 14 311,9

 14 339,0

3. granty a transfery

42 093,6

23 395,0 

 23 562,4

 23 597,8

 23 670,7

 23 671,5

 23 673,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

10 402,7 

10 569,6 

10 600,3

 10 671,3

 10 671,3

 10 671,9

Výdavky spolu

330 185,1

199 915,6 

 200 543,6

201 681,5

203 495,4

204 883,1

205 943,2

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

179 831,0 

 180 351,9

181 301,9

183 075,5

 184 401,7

 185 196,9

kapitálové výdavky

46 776,0

20 084,6 

20 191,7 

 20 379,6

 20 419,9

20 481,4

 20 746,3

Schodok/Prebytok

-57 468,1

- 9 538,8 

- 9 678,8 

-10 369,7

-11 654,1

 -12 677,1

 -12 021,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
12.09.

13.09. 

14.09. 

18.09. 

19.09. 

20.09. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

194 228,8

195 043,7

195 655,3

195 785,0

196 183,6

193 509,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

 156 197,9

 156 596,6

 157 076,3

 157 184,7

 157 538,3

 154 640,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 1 371,6

 1 683,0

 1 883,1

 2 123,0

 2 226,1

 -662,9

daň z príjmov PO

36 181,0

 34 305,3

 34 334,9

 34 306,6

 34 299,6

 34 314,7

 34 329,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 251,2

 3 305,0

 3 313,7

 3 435,6

 3 484,3

 3 482,5

DPH

119 997,0

83 316,8

 83 314,4

 83 608,9

 83 307,7

 83 484,8

 83 452,2

spotrebné dane

51 914,0

 33 302,8

 33 307,5

 33 311,9

 33 313,5

 33 320,7

 33 330,0

2. nedaňové

14 966,4

 14 354,7

 14 761,0

 14 787,7

 14 799,4

 14 821,8

 14 889,7

3. granty a transfery

42 093,6

 23 676,2

 23 686,1

 23 791,3

 23 800,9

 23 823,5

 23 980,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 10 671,9

10 681,0 

 10 784,4

 10 793,1

 10 793,1

 10 945,4

Výdavky spolu

330 185,1

206 675,4

 207 876,4

210 205,8

212 475,7

212 998,4

213 598,5

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 185 818,4

 186 963,6

 188 774,9

 191 001,9

 191 384,2

 191 652,4

kapitálové výdavky

46 776,0

 20 857,0

 20 912,8

 21 430,9

 21 473,8

 21 614,2

 21 946,1

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -12 446,6

 -12 832,7

 -14 550,5

 -16 690,7

 -16 814,8

-20 088,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

21.09.

22.09. 

25.09. 

26.09. 

27.09. 

28.09. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

194 089,9

195 265,4

194 572,5

207 301,5

209 674,2

210 533,5

v tom:
1. daňové

215 657,0

 155 137,6

 155 861,8

 155 123,4

 167 820,7

 169 122,4

 169 630,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -587,2

 -516,2

 -448,9

 -352,3

 -271,9

 -184,3

daň z príjmov PO

36 181,0

 34 382,6

 34 422,6

 34 559,3

 34 771,2

 34 999,5

 35 267,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 484,9

 3 490,1

 3 438,9

 3 442,6

 3 445,8

 3 447,0

DPH

119 997,0

83 564,2

83 988,1

82 170,8

 91 451,3

 92 266,5

 92 415,0

spotrebné dane

51 914,0

 33 581,9

 33 764,1

 34 688,9

 37 789,9

 37 959,7

 37 959,5

2. nedaňové

14 966,4

 14 968,9

 15 108,1

 15 151,1

 15 176,8

 15 202,5

15 231,9

3. granty a transfery

42 093,6

 23 983,4

 24 295,5

 24 298,0

 24 304,0

 25 349,3

 25 670,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 10 948,0

 11 185,8

 11 185,8

 11 185,8

 11 225,7

 11 446,6

Výdavky spolu

330 185,1

214 321,9

214 597,6

215 142,7

215 863,1

216 259,7

216 696,0

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 192 160,7

 192 395,8

 192 620,4

 193 162,9

 193 475,7

 193 825,6

kapitálové výdavky

46 776,0

 22 161,2

 22 201,8

 22 522,3

 22 700,2

 22 784,0

 22 870,4

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -20 232,0

 -19 332,2

-20 570,2

 -8 561,6

 -6 585,5

 -6 162,5

 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

30.09.

 
Príjmy spolu

272 717,0

212 166,3

 

 

 

 

 

v tom:
1. daňové

215 657,0

 171 235,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -50,8

daň z príjmov PO

36 181,0

 36 418,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 448,7

DPH

119 997,0

92 724,4

spotrebné dane

51 914,0

 37 963,2

2. nedaňové

14 966,4

 15 255,8

3. granty a transfery

42 093,6

 25 675,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 11 446,6

Výdavky spolu

330 185,1

217 300,3

 

 

 

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

194 397,9

kapitálové výdavky

46 776,0

 22 902,4

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -5 134,0

 

 

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov