Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Európsky sociálny fond

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa stalo úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z prioritnej osi  3 (Podpora zamestnanosti a SI a budovanie kapacít v BK) opatrenie 3.3  (Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK), prioritnej osi 4 (Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy), opatrenie 4.1. (Zlepšenie kvality služieb poskytovaných  verejnou správou a neziskovými organizáciami) na realizáciu národného projektu:

Rozvoj ľudských  zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR

Projekt je zameraný na zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov MF SR v dvoch oblastiach:

Vzdelávanie v anglickom jazyku

Vzdelávanie na prehlbovanie mäkkých zručností

Realizácia verejného obstarávania:

 

 

 Európsky sociálny fond - logo       Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo