Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vybrané výdavky VS

Na tejto stránke budeme postupne zverejňovať štatistiky za vybrané výdavky verejnej správy. Jedná sa najmä o položky, ktorých vývoj priamo závisí od makroekonomického vývoja. Zverejňované údaje sú na hotovostnej aj akruálnej báze a na ročnej, resp. mesačnej báze.

Súbor "Sociálne dávky SP" obsahuje:
1. hárok - "akrual rocny" obsahuje ročné akrualizované dáta od roku 2005. 
2. hárok - "cash mesacny NEM" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných nemocenských dávkach od roku 2005.
3. hárok - "cash mesacny DvN" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných dávkach v nezamestnanosti od roku 2005.
4. hárok - "cash mesacny SD" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných starobných dôchodkoch od roku 2009.
5. hárok - "cash mesacny INV" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných invalidných dôchodkoch od roku 2009.
6. hárok - "cash mesacny VD" obsahuje mesačné dáta o vdovských a vdoveckých dôchodkoch od roku 2009.

7. hárok - "cash mesacny PSD_SIR" obsahuje mesačné dáta o predčasných starobných a sirotských dôchodkoch od roku 2009.