Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2014

aktualizované dňa: 02. 10. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
02.09.14 03.09.14 04.09.14 05.09.14 08.09.14
Príjmy spolu 14 108 312 7 288 979  7 341 901 7 356 898 7 372 534 7 414 403
v tom:
1. daňové 8 690 538 5 847 606 5 897 733 5 906 688 5 921 464 5 962 009
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 102 545 108 577 113 535 123 762 137 305
daň z príjmov PO 1 434 995 1 301 161 1 321 150 1 322 095 1 323 089 1 323 688

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 126 079 126 279 126 378 126 508 126 679
DPH 4 901 752 2 986 749 3 010 639 3 013 531 3 016 870 3 043 035
spotrebné dane 1 936 957 1 310 493 1 310 505 1 310 558 1 310 640 1 310 703
2. nedaňové 1 397 769 1 022 862 1 025 604 1 027 594 1 028 242 1 029 505
3. granty a transfery 4 020 005 418 511  418 564 422 616 422 828 422 889
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 405 149 405 149 409 175 409 203 409 203
Výdavky spolu

17 391 917

9 948 290

10 014 766

10 042 954 10 066 236 10 112 364
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 8 946 722 9 009 948 9 022 679 9 045 837 9 088 191
kapitálové výdavky 2 528 669 1 001 568 1 004 818 1 020 275 1 020 399 1 024 173
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 659 311 -2 672 865 -2 686 056 -2 693 702 -2 697 961
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
09.09.14 10.09.14 11.09.14 12.09.14 16.09.14
Príjmy spolu 14 108 312 7 445 639 7 469 848 7 501 840 7 695 468 7 743 031
v tom:
1. daňové 8 690 538 5 991 203 6 014 288 6 044 052 6 056 016 6 097 298
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 159 285 174 893 192 291 213 405 227 408
daň z príjmov PO 1 434 995 1 324 010 1 324 916 1 326 112 1 321 295 1 322 348

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 126 840 127 447 134 197 135 427 136 538
DPH 4 901 752 3 049 633 3 055 546 3 060 058 3 054 746 3 077 123
spotrebné dane 1 936 957 1 310 831 1 310 879 1 310 782 1 310 526 1 310 492
2. nedaňové 1 397 769 1 030 336 1 031 386 1 033 550 1 213 413 1 216 805
3. granty a transfery 4 020 005 424 100 424 174 424 238 426 039 428 928
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 410 292 410 292 410 292 412 056 414 873
Výdavky spolu 17 391 917 10 169 391 10 240 820 10 268 109 10 330 258 10 389 536
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 9 142 018 9 199 897 9 218 700 9 277 883 9 335 076
kapitálové výdavky 2 528 669 1 027 373 1 040 923 1 049 409 1 052 375 1 054 460
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 723 752 -2 770 972 -2 766 269 -2 634 790 -2 646 505
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
17.09.14 18.09.14 19.09.14 22.09.14 23.09.14
Príjmy spolu 14 108 312 8 021 339 8 028 015 7 764 586 7 837 081 7 879 272
v tom:
1. daňové 8 690 538 6 119 427 6 124 893 5 845 802 5 915 649 5 949 855
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 234 096 236 756 96 642 99 297 101 244
daň z príjmov PO 1 434 995 1 323 695 1 325 951 1 329 015 1 331 508 1 337 133

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 138 654 138 744 138 752 138 794 138 790
DPH 4 901 752 3 089 046 3 089 495 2 947 389 3 011 885 3 037 741
spotrebné dane 1 936 957 1 310 542 1 310 550 1 310 604 1 310 758 1 311 530
2. nedaňové 1 397 769 1 222 956 1 224 005 1 224 973 1 227 601 1 234 728
3. granty a transfery 4 020 005 678 956 679 117 693 811 693 831 694 689
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 414 873 414 880 429 521 429 521 430 149
Výdavky spolu 17 391 917 10 418 539 10 481 588 10 504 197 10 522 236 10 551 465
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 9 355 874 9 409 269 9 421 728 9 431 099 9 451 784
kapitálové výdavky 2 528 669 1 062 665 1 072 319

1 082 469

1 091 137 1 099 681
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 397 200 -2 453 573 -2 739 611 -2 685 155 -2 672 193
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
24.09.14 25.09.14 26.09.14 29.09.14 30.09.14
Príjmy spolu 14 108 312 7 740 815 8 011 253 8 392 888 8 437 543 8 788 033
v tom:
1. daňové 8 690 538 5 809 227 6 078 406 6 459 118 6 499 565 6 579 406
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 103 469 106 246 108 910 112 204 117 560
daň z príjmov PO 1 434 995 1 344 121 1 353 188 1 375 236 1 391 965 1 453 488

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 138 814 138 859 139 153 139 234 139 303
DPH 4 901 752 2 871 775 3 041 925 3 330 836 3 350 819 3 363 533
spotrebné dane 1 936 957 1 327 627 1 414 764 1 481 547 1 481 898 1 482 073
2. nedaňové 1 397 769 1 236 469 1 237 677 1 238 535 1 242 680 1 513 225
3. granty a transfery 4 020 005 695 119 695 170 695 235 695 298 695 402
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 430 448 430 448 430 448 430 448 430 448
Výdavky spolu 17 391 917  10 568 326 10 584 933 10 607 700 10 618 761 10 628 055
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 9 458 982 9 470 082 9 479 777 9 488 953 9 494 984
kapitálové výdavky 2 528 669 1 109 344 1 114 851 1 127 923 1 129 808 1 133 071
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 827 511 -2 573 680 -2 214 812 -2 181 218 -1 840 022
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov