Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2012

aktualizované dňa: 03. 09. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
01.08.12 02.08.12 03.08.12 06.08.12 07.08.12
Príjmy spolu 13 624 720 6 332 182 6 353 400 6 364 046 6 387 346 6 408 017
v tom:
1. daňové 9 227 958 4 960 743 4 971 388 4 980 708 5 002 968 5 022 078
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 76 133 79 912 85 971 92 886 105 401
daň z príjmov PO 1 863 529 1 159 682 1 160 102 1 159 970 1 159 456 1 160 070

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 106 704 106 889 106 994 107 089 107 169
DPH 4 805 336 2 465 700 2 471 831 2 475 022 2 490 821 2 496 692
spotrebné dane 2 061 944 1 123 063 1 123 189 1123 283 1 123 246

1 123 266

2. nedaňové 795 919 413 738 414 454 415 703 416 647 417 526
3. granty a transfery 3 600 843 957 701 967 558 967 635 967 731 968 413
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 943 678 953 331 953 331 953 331 953 929
Výdavky spolu 17 299 980  8 974 287 9 006 878 9 029 294 9 053 623 9 118 013
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 8 137 975 8 164 206 8 182 801 8 202 989 8 259 514
kapitálové výdavky 2 442 425 836 312 842 672 846 493 850 634 858 499
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 642 105 -2 653 478 -2 665 248 -2 666 277 -2 709 996
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
08.08.12 09.08.12 10.08.12 13.08.12 14.08.12
Príjmy spolu 13 624 720 6 430 846 6 462 110 6 479 475 6 526 522 6 557 811
v tom:
1. daňové 9 227 958 5 043 242 5 062 821 5 073 193 5 106 625 5 130 477
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 118 879 137 502 154 340 172 162 184 155
daň z príjmov PO 1 863 529 1 159 882 1 159 848 1 156 673 1 156 909 1 157 580

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 107 917 108 104 110 528 110 908 112 244
DPH 4 805 336 2 503 795 2 504 555 2 498 613 2 511 455 2 521 266
spotrebné dane 2 061 944 1 123 284 1 123 326 1 123 406  1 123 380 1 123 412
2. nedaňové 795 919 418 985 420 085 421 781 426 985 427 607
3. granty a transfery 3 600 843 968 619 979 204 984 501 992 912 999 727
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 953 929 964 333 969 596 977 999 984 745
Výdavky spolu 17 299 980 9 256 908 9 321 183 9 376 963 9 401 217 9 485 103
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 8 389 935 8 449 080 8 502 523 8 522 435 8 596 102
kapitálové výdavky 2 442 425 866 973 872 103 874 440 878 782 889 001
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 826 062 -2 859 073 -2 897 488 -2 874 695 -2 927 292
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
15.08.12 16.08.12 17.08.12 20.08.12 21.08.12
Príjmy spolu 13 624 720 6 570 847 6 566 375 6 545 481 6 465 255 6 490 172
v tom:
1. daňové 9 227 958 5 142 795 5 131 052 5 109 027 5 027 520 5 050 286
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 192 576 198 515 201 409 65 542 67 346
daň z príjmov PO 1 863 529 1 157 972 1 159 297 1 159 542 1 160 539 1 162 481

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 113 574 117 095 117 517 117 542 118 193
DPH 4 805 336 2 523 634 2 501 066 2 475 556 2 528 868 2 547 131
spotrebné dane 2 061 944 1 123 215 1 123 252 1 123 173 1 123 200 1 123 297
2. nedaňové 795 919 428 299 435 542 436 653 437 642 439 735
3. granty a transfery 3 600 843 999 753 999 781 999 801 1 000 093 1 000 151
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 984 745 984 745 974 745 984 775 984 775
Výdavky spolu 17 299 980 9 549 759 9 598 722 9 613 315 9 624 563 9 638 021
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 8 648 712 8 695 556 8 706 950 8 715 643 8 720 193
kapitálové výdavky 2 442 425 901 047 903 166 906 365 908 920 917 828
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 978 912 -3 032 347 -3 067 834 -3 159 308 -3 147 849
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
22.08.12 23.08.12 24.08.12 27.08.12 28.08.12
Príjmy spolu 13 624 720 6 569 241 6 552 730 6 356 081 6 603 976 6 978 315
v tom:
1. daňové 9 227 958 5 099 243 5 081 171 4 880 822 5 118 563 5 478 850
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 69 661 72 508 73 746 75 924 79 167
daň z príjmov PO 1 863 529 1 164 247 1 166 985 1 170 576 1 175 460 1 185 494

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 118 203 118 288 118 329 118 488 118 589
DPH 4 805 336 2 591 261 2 567 006 2 360 218 2 546 419 2 758 210
spotrebné dane 2 061 944 1 124 024 1 124 536 1 126 099 1 170 414 1 305 389
2. nedaňové 795 919 442 678 443 568 446 150 448 489 456 834
3. granty a transfery 3 600 843 1 027 320 1 027 991 1 029 109 1 036 924 1 042 631
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 011 931 1 012 485 1 013 570 1 021 327 1 026 858
Výdavky spolu 17 299 980  9 699 151 9 708 708 9 719 088 9 726 737 9 736 349
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 8 727 525 8 733 126 8 741 030 8 745 941 8 750 041
kapitálové výdavky 2 442 425 971 626 975 582 978 058 980 796 986 308
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 129 910 -3 155 978 -3 363 007 -3 122 761 -2 758 034
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
30.08.12 31.08.12
Príjmy spolu 13 624 720 7 026 376 7 104 790
v tom:
1. daňové 9 227 958 5 516 160 5 575 419
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 81 642 85 209
daň z príjmov PO 1 863 529 1 202 926 1 252 142

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 118 673 118 735
DPH 4 805 336 2 775 493 2 781 815
spotrebné dane 2 061 944 1 305 420 1 305 507
2. nedaňové 795 919 467 328 486 476
3. granty a transfery 3 600 843 1 042 888 1 042 895
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 026 858 1 026 858
Výdavky spolu 17 299 980 9 759 557 9 780 252
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 8 757 399 8 766 390
kapitálové výdavky 2 442 425 1 002 158 1 013 862
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 733 181 -2 675 462
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov