Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej rady a Rady EÚ – verzia z októbra 2013

Úpravu podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ vypracováva Ministerstvo financií SR.

Zmena podmienok mechanizmu refundácie cestovných výdavkov vyplýva zo zmien legislatívnej povahy, najmä vydania nového rozhodnutia generálneho tajomníka Rady č. 30/2013 z 12. júna 2013 k refundácii cestovných výdavkov zástupcov členských štátov EÚ. Dokument obsahuje aj úpravy vyplývajúce z doterajších skúseností Ministerstva financií SR s aplikáciou platného mechanizmu náhrady cestovných výdavkov v praxi v zmysle uznesenia vlády SR č. 568/2008, ako aj z realizovaných auditov a kontrol Rady EÚ.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhovaná úprava podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ týka najmä povinnosti ÚOŠS/inštitúcie predložiť výkaz cestovných výdavkov v písomnej a v elektronickej podobe najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia pracovnej cesty, resp. najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka za pracovné cesty uskutočnené v mesiacoch november a december predchádzajúceho roka. V opačnom prípade Ministerstvo financií SR nemôže zaručiť  preplatenie cestovných výdavkov z rozpočtu Rady EÚ a môže pristúpiť ku kráteniu pridelených finančných prostriedkov pre dotknutý ÚOŠS/inštitúciu. Výkaz cestovných výdavkov predkladá ÚOŠS/inštitúcia spravidla raz mesačne, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac (podľa dátumu ukončenia pracovnej cesty).