Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2011

aktualizované dňa: 01. 06. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
02.05.11 03.05.11 04.05.11 05.05.11 06.05.11
Príjmy spolu 13 147 834 3 656 200 3 718 161 3 718 518 3 718 128 3 727 484
v tom:
1. daňové 8 786 829 2 681 106 2 660 411 2 658 708 2 655 916 2 652 120
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -98 856 -100 510 -103 390 -107 627 -108 405
daň z príjmov PO 1 669 475 578 739 547 594 544 156 539 714 533 143

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 58 757 58 921 59 006 59 254 59 315
DPH 4 652 259 1 512 122 1 524 068 1 528 562 1 534 177 1 537 662
spotrebné dane 2 083 274 616 468 616 440 616 456 616 470 616 467
2. nedaňové 703 083 215 685 218 034 219 919 222 307 223 558
3. granty a transfery 3 657 922 759 409 839 716 839 891 839 905 851 806
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 751 628 831 819 831 819 831 819 843 627
Výdavky spolu 16 957 773 5 042 336 5 096 988 5 111 126 5 147 181 5 194 088
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 4 500 040 4 548 789 4 561 919 4 592 449 4 633 683
kapitálové výdavky 2 891 587 542 296 548 199 549 207 554 732 560 405
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 386 136 -1 378 827 -1 392 608 -1 429 053 -1 466 604
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
09.05.11 10.05.11 11.05.11 12.05.11 13.05.11
Príjmy spolu 13 147 834 3 726 098 3 741 854 3 771 827 3 787 902 3 803 100
v tom:
1. daňové 8 786 829 2 649 407 2 656 751 2 671 193 2 676 219 2 680 110
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -96 891 -96 721 -85 205 -73 245 -64 322
daň z príjmov PO 1 669 475 526 689 522 412 522 427 522 307 520 484

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 59 438 60 961 61 206 61 580 62 989
DPH 4 652 259 1 529 758 1 539 613 1 542 296 1 535 030 1 526 639
spotrebné dane 2 083 274 616 467 616 520 616 495 616 553 616 645
2. nedaňové 703 083 224 852 226 305 233 279 237 447 239 399
3. granty a transfery 3 657 922 851 839 858 798 867 355 874 236 883 591
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 843 627 850 527 859 076 865 939 875 278
Výdavky spolu 16 957 773 5 270 893  5 357 551 5 384 425 5 490 093 5 554 563
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 4 703 151 4 784 265 4 808 496 4 898 865 4 956 840
kapitálové výdavky 2 891 587 567 742 573 286 575 929 591 228 597 723
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 544 795 -1 615 697 -1 612 598 -1 702 191 -1 751 463
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
16.05.11 17.05.11 18.05.11 19.05.11 20.05.11
Príjmy spolu 13 147 834 3 833 577 3 858 824 3 898 973 3 896 088 3 690 660
v tom:
1. daňové 8 786 829 2 701 017 2 724 644 2 763 421 2 758 943 2 541 466
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -54 964 -51 589 -51 084 -50 963 -111 750
daň z príjmov PO 1 669 475 520 149 521 026 519 777 520 391 520 979

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 65 493 66 710 66 772 66 993 67 038
DPH 4 652 259 1 535 829 1 553 939 1 593 466 1 587 987 1 430 069
spotrebné dane 2 083 274 616 831 616 870 616 801 616 839 617 429
2. nedaňové 703 083 247 460 248 815 249 867 251 076 253 078
3. granty a transfery 3 657 922 885 100 885 365 885 685 886 069 896 116
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 876 600 876 703 876 703 876 703 886 706
Výdavky spolu 16 957 773 5 650 189 5 668 946 5 732 193 5 812 413 5 829 773
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 5 047 218 5 063 918 5 116 565 5 193 143 5 202 285
kapitálové výdavky 2 891 587 602 971 605 028 615 628 619 270 627 488
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 816 612 -1 810 122 -1 833 220 -1 916 325 -2 139 113
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
23.05.11 24.05.11 25.05.11 26.05.11 27.05.11
Príjmy spolu 13 147 834 3 737 405 3 819 166 3 998 361 4 239 850 4 289 024
v tom:
1. daňové 8 786 829 2 584 507 2 659 915 2 838 349 3 079 211 3 103 287
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -111 048 -109 131 -107 398 -105 617 -104 881
daň z príjmov PO 1 669 475 523 651 525 734 529 080 544 953 554 183

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 67 199 67 215 67 273 67 444 67 414
DPH 4 652 259 1 469 431 1 530 373 1 682 872 1 776 365 1 790 200
spotrebné dane 2 083 274 617 532 627 975 648 780 778 312 778 602
2. nedaňové 703 083 256 763 259 523 260 233 260 839 262 695
3. granty a transfery 3 657 922 896 135 899 728 899 779 899 800 923 042
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 886 706 890 052 890 052 890 052 913 231
Výdavky spolu 16 957 773 5 864 721 5 879 476 5 888 238 5 908 589 5 929 628
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 5 226 042 5 237 142 5 244 002 5 259 966 5 273 077
kapitálové výdavky 2 891 587 638 679 642 334 644 236 648 623 656 551
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 127 316 -2 060 310 -1 889 877 -1 668 739 -1 640 604
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
30.05.11 31.05.11
Príjmy spolu 13 147 834 4 314 111 4 396 246
v tom:
1. daňové 8 786 829 3 126 983 3 187 354
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -103 211 -99 613
daň z príjmov PO 1 669 475 570 066 610 706

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 67 422 67 494
DPH 4 652 259 1 796 302 1 812 360
spotrebné dane 2 083 274 778 630 778 624
2. nedaňové 703 083 263 790 275 350
3. granty a transfery 3 657 922 923 338 933 542
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 913 442 923 530
Výdavky spolu 16 957 773 5 952 622 5 963 731
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 5 285 761 5 292 900
kapitálové výdavky 2 891 587 666 861 670 831
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 638 511 -1 567 485
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov