Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Správa o činnosti Národného fondu za rok 2004

Správa o činnosti Národného fondu za rok 2004

Jednou z hlavných úloh odboru Národného fondu v roku 2004 bolo zabezpečiť a koordinovať proces splnenia podmienok pre zavedenie systému Rozšíreného decentralizovaného systému implementácie  programu PHARE  a Prechodného fondu  (EDIS) – to znamená získanie akreditácie, aby Slovensko mohlo pokračovať v čerpaní finančných prostriedkov ES. Dňa 19.10.2004 podpísali predstavitelia EK Rozhodnutie o transfere ex-ante schvaľovania v procese výberu projektov, verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv z EK na národné inštitúcie. V súlade s požiadavkami EK na plnenie podmienok pre udelenie akreditácie pre  EDIS bolo na odbore Národného fondu vytvorené a sfunkčnené oddelenie pre dohľad nad  obstarávaním  v rámci procesov výberových konaní v programe PHARE, Prechodný fond  a ISPA.

Obsah materiálu
Správa o činnosti NF za rok 2004