Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Správa o činnosti Národného fondu za rok 2004

Správa o činnosti Národného fondu za rok 2004

Jednou z hlavných úloh odboru Národného fondu v roku 2004 bolo zabezpečiť a koordinovať proces splnenia podmienok pre zavedenie systému Rozšíreného decentralizovaného systému implementácie  programu PHARE  a Prechodného fondu  (EDIS) – to znamená získanie akreditácie, aby Slovensko mohlo pokračovať v čerpaní finančných prostriedkov ES. Dňa 19.10.2004 podpísali predstavitelia EK Rozhodnutie o transfere ex-ante schvaľovania v procese výberu projektov, verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv z EK na národné inštitúcie. V súlade s požiadavkami EK na plnenie podmienok pre udelenie akreditácie pre  EDIS bolo na odbore Národného fondu vytvorené a sfunkčnené oddelenie pre dohľad nad  obstarávaním  v rámci procesov výberových konaní v programe PHARE, Prechodný fond  a ISPA.

Obsah materiálu
Správa o činnosti NF za rok 2004

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Materiály Odboru platieb
  4. Správa o činnosti Národného fondu za rok 2004

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.