Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2006

aktualizované dňa: 08. 11. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- október 2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
02.10. 03.10. 

04.10. 

05.10. 

06.10. 

09.10. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

214 154,1

215 352,1

215 583,1

216 044,6

216 955,9

217 042,1

v tom:
1. daňové

215 657,0

173 195,8

 174 370,9

 174 555,7

 174 792,1

 175 196,5

 175 233,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 163,6

283,0

 390,5

 539,5

 900,9

 1332,4

daň z príjmov PO

36 181,0

 37 645,7

 38 267,9

 38 291,8

 38 313,7

 38 323,1

 38 331,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 449,6

 3 453,5

 3 456,2

 3 457,9

 3 460,1

 3 461,6

DPH

119 997,0

 93 232,9

 93 655,0

 93 696,1

 93 756,9

 93 785,4

 93 422,9

spotrebné dane

51 914,0

 37 963,9

 37 965,5

 37 968,4

 37 970,4

 37 971,5

 37 979,9

2. nedaňové

14 966,4

 15 269,9

 15 289,8

 15 333,6

 15 369,3

 15 873,0

 15 907,0

3. granty a transfery

42 093,6

 25 688,4

 25 691,4

 25 693,8

 25 883,2

 25 886,4

 25 901,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 11 446,6

 11 446,6

11 446,6

11 628,2

 11 628,2

 11 636,2

Výdavky spolu

330 185,1

222 403,6

223 738,3

 224 736,2

 225 252,6

226 845,6

228 564,2

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 199 379,9

 200 615,3

 201 014,0

201 303,3

 202 861,0

 204 294,6

kapitálové výdavky

46 776,0

 23 023,7

 23 123,0

23 722,2

 23 949,3

 23 984,6

 24 269,6

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -8 249,5

 -8 386,2

-9 153,1

 -9 208,0

 -9 889,7

 -11 522,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

10.10.

11.10. 

12.10. 

13.10. 

16.10. 

17.10. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

217 689,0

218 695,4

220 161,4

220 757,1

221 150,7

221 579,2

v tom:
1. daňové

215 657,0

 175 859,6

 176 581,7

 177 944,4

 178 436,4

 178 628,7

 179 029,4

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 1 632,9

 1 972,0

 2 251,6

 2 506,3

 2 740,4

 2 847,3

daň z príjmov PO

36 181,0

 38 343,7

 38 361,2

 38 370,9

 38 379,8

 38 373,8

 38 385,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 464,2

 3 480,1

 3 522,6

 3 580,1

 3 703,9

 3 770,4

DPH

119 997,0

93 727,7

 93 826,6

 94 853,3

 95 019,3

94 854,4

 95 066,3

spotrebné dane

51 914,0

 37 987,3

 38 235,6

 38 236,7

 38 240,1

 38 244,7

 38 246,8

2. nedaňové

14 966,4

 15 925,2

 16 201,9

 16 236,8

 16 259,8

 16 279,5

 16 300,6

3. granty a transfery

42 093,6

 25 904,2

 25 911,8

 25 980,2

 26 060,9

 26 242,5

 26 249,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 11 637,0

 11 640,3

 11 706,4

 11 785,9

 11 946,5

11 951,3

Výdavky spolu

330 185,1

229 382,3

229 998,2

230 642,0

233 485,2

235 623,8

236 187,2

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 205 049,1

 205 552,9

206 130,3

 208 944,7

 210 907,4

 211 267,9

kapitálové výdavky

46 776,0

24 333,2

 24 445,3

 24 511,7

 24 540,5

 24 716,4

 24 919,3

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -11 693,2

 -11 302,8

-10 480,6

 -12 728,1

 -14 473,1

-14 608,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

18.10.

19.10. 

20.10. 

23.10. 

24.10. 

25.10. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

221 341,3

221 502,2

219 013,0

219 185,7

221 129,9 

221 657,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

 178 710,6

 178 820,8

 176 099,2

 176 141,7

177 908,5 

 178 276,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 2 906,8

 2 957,7

 -59,8

 -16,2

56,9 

 96,9

daň z príjmov PO

36 181,0

 38 393,2

 38 401,5

 38407,5

 38 429,0

38 489,9 

 38 570,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 774,6

 3 781,3

 3 784,8

 3 786,4

3 787,8 

 3 788,3

DPH

119 997,0

94 615,5

94 654,0

 94 919,8

 94 799,3

96 396,5 

 95 934,8

spotrebné dane

51 914,0

 38 238,1

 38 241,5

 38 261,8

 38 357,4

38 390,2 

 39 097,5

2. nedaňové

14 966,4

 16 375,9

 16 384,9

 16 416,1

 16 438,6

16 511,7 

 16 597,6

3. granty a transfery

42 093,6

 26 254,8

 26 296,5

 26 497,7

 26 605,4

26 709,7 

 26 783,6

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 11 954,3

 11 965,9

 11 965,9

12 066,7

12 148,6 

 12 219,7

Výdavky spolu

330 185,1

236 402,3

236 930,3

237 292,5

 238 164,5

238 529,9 

238 835,4

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 211 452,7

 211 863,7

 212 202,3

212 413,3

212 615,2 

 212 860,6

kapitálové výdavky

46 776,0

 24 949,6

 25 066,6

 25 090,2

 25 751,2

25 914,7 

 25 974,8

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -15 061,0

 -15 428,1

 -18 279,5

-18 978,8

- 17 400,0 

 -17 177,7

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

26.10.

27.10. 

30.10. 

31.10. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

236 172,0

237 341,3

239 389,3

240 578,4

v tom:
1. daňové

215 657,0

 192 728,3

 193 788,6

195 381,1

196 472,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 182,5

 220,7

 279,9

 372,5

daň z príjmov PO

36 181,0

 38 722,7

 38 859,4

 39 690,5

 40 364,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 786,5

 3 787,1

 3 789,4

 3 792,4

DPH

119 997,0

 106 595,7

 107 462,9

108 160,5 

 108 477,0

spotrebné dane

51 914,0

 42 651,1

 42 667,2

 42 668,6

 42 670,7

2. nedaňové

14 966,4

 16 618,7

 16 629,4

 16 655,0

 16 673,5

3. granty a transfery

42 093,6

 26 825,0

 26 923,3

 27 353,2

 27 432,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 12 258,7

 12 320,9

 12 747,1

 12 817,2

Výdavky spolu

330 185,1

239 045,6

239 489,4

239 800,5

241 658,0

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 213 007,7

 213 187,4

 213 415,7

 214 932,7

kapitálové výdavky

46 776,0

 26 037,9

 26 302,0

 26 384,8

 26 725,3

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -2 873,6

 -2 148,1

 -411,2

 -1 079,6

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov