Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

adresa:
IČO:
tel.:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Štefánikovo nám. 25/24,967 01 Kremnica
00010448
045/678 78 00; 045/678 78 78
mint@mint.sk
https://www.mint.sk/
Ing. Vlastimil Kalinec - riaditeľ podniku

Pôsobnosť:

Mincovňa Kremnica, š. p. bol zriadený zakladacou listinou FMHSaE ČSFR č. 22/1998 dňa 27. 6. 1988 podľa §18 zákona č. 88/1998 Zb. o štátnom podniku.

Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zákona SNR č. 453/1992 Zb., v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, bola uskutočnená zmena v osobe zakladateľa podniku k 31. 12. 1996. MF SR voči štátnemu podniku zabezpečuje zakladateľskú funkciu a funkciu orgánu hospodárskeho riadenia.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie s účasťou štátu, v ktorých MF SR plní zakladateľské funkcie, resp. výkon akcionárskych práv
  4. Mincovňa Kremnica, štátny podnik

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.