Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projekt veľkého rozsahu Programu CBC ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 č. HUSKROUA-LSP-001 "Modernizácia a rekonštrukcia hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej hranici"

Projekt veľkého rozsahu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (CBC HU-SK-RO-UA) Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) je realizovaný v rámci opatrenia 3.1. Spoločného operačného programu „Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných priechodoch a vybavenosti kontroly na hraniciach so zámerom zvýšiť priepustnosť hranice s Ukrajinou rozšírením kapacít existujúcej infraštruktúry a zároveň podporiť zabezpečenie infraštruktúry pre nové hraničné priechody ako aj zlepšenie koordinácie na hraničných priechodoch“.

Obdobie implementácie: od 1. 4. 2013, 24 mesiacov

Celkový rozpočet: 7 550 000 EUR, z toho grant EÚ vo výške 6 795 000 EUR (90%) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR vo výške 755 000 EUR (10%)

Globálny cieľ projektu: Zvýšenie efektivity a bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici na hraničných priechodoch (HP) Vyšné Nemecké – Užhorod, Veľké Slemence – Mali Selmenci, Ubľa – Malyj Bereznyj, Čierna nad Tisou – Solomonovo a Maťovce

Aktivity

Kľúčové subjekty zapojené do implementácie: Finančné riaditeľstvo SR (príjemca grantu), Ministerstvo financií SR (Partner 1), Štátna colná služba Ukrajiny (Partner 2), Colný úrad v Čope (Partner 3)

Grantová dohoda v CRZ

Bližšie informácie o Programe CBC ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 nájdete na stránke: http://www.huskroua-cbc.net/sk/

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Projekty MF SR s podporou EÚ
  3. Projekt veľkého rozsahu Programu CBC ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 č. HUSKROUA/LSP/001 "Modernizácia a rekonštrukcia hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej hranici"

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.