Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pramene OECD

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní – preklad v slovenskom jazyku: 

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní - aktuálna verzia:

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní - pôvodná verzia:

I. časť- publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1997

II. časť – publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 20/1999

III. časť – publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2002

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Priame dane
  3. Dane z príjmu
  4. Transferové oceňovanie
  5. Pramene OECD

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.