Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vyúčtovanie dotácií (záverečné)

Vyúčtovať dotáciu je povinnosťou prijímateľa. Prijímateľ dotácie v stanovenom termíne predloží v elektronickom dotačnom systéme poskytovateľovi t. j. Ministerstvu financií Slovenskej republiky kompletnú dokumentáciu, ktorou zdokladuje použitie poskytnutej dotácie v súlade so stanovenými podmienkami. Na základe vyúčtovania dotácie vykoná poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a/alebo finančnú kontrolu na mieste.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Dotácie
  3. Vyúčtovanie dotácií (záverečné)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.